h

Veiliger Floraplein

Vanaf 2008 voert SP samen met Fietsersbond, Seniorenbond Stratum en met de wijkbewoners acties voor betere veiligheidsmaatregelen voor het Floraplein.  Er zijn honderden handtekening verzameld door de wijk bewoners om het Floraplein veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. In 2011 zei de VVD wethouder dat er geen ongelukken gebeuren en dat daarom daarom aanpak van de veiligheid niet nodig is. 

24 januari 2013

Weer uitstel van veiliger Floraplein

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 januari had de SP wederom het Floraplein op de agenda gezet. Besproken werd het Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016 (MIP). Hierin staan de investeringen die de gemeente van plan is de komende jaren uit te voeren. Werd in een eerdere versie het Floraplein nog vermeld, in deze versie werd de investering er weer uit gehaald.

Lees verder
12 juni 2012

Geen veilig Floraplein, Gemeente zal het een zorg zijn

Met dit motto heeft de SP-Eindhoven de bewoners en alle mensen die meegewerkt hebben aan de enquête over de verkeersveiligheid van het Floraplein bedankt.

Lees verder
11 november 2011

Wethouder weigert geld vrij te maken voor een veiliger Floraplein

Dinsdag 8 november heeft de SP tijdens de behandeling van de begroting 2012-2015 en het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) een amendement ingediend voor een veiliger Floraplein.

Lees verder
20 oktober 2011

Nog even geen veilig Floraplein

Maandag 17 oktober was er overleg tussen wethouder Helms, enkele ambtenaren, het SeniorenOverleg Stratum, de Fietsersbond en de SP. Tijdens dit overleg werden de resultaten van het onderzoek over de verkeersafwikkeling op het Floraplein besproken.

Lees verder
21 april 2011

Wethouder Helms gaat aan de slag met Floraplein

Woensdag 20 april aan het einde van een zeer zonnige en stralende werkdag kwam de Eindhovense wethouder Joost Helms naar het wijkcentrum in de Kruidenbuurt om de resultaten van 3 maanden actievoeren met betrekking tot de gevaarlijke verkeerssituatie op het Floraplein persoonlijk in ontvangst nemen.

Lees verder
30 maart 2011

Veilig Floraplein – Oorkonde voor mensen met lef

Vlak voordat de basisscholen uitgaan staan er op de gevaarlijkste oversteekplaatsen van het Floraplein mensen van de SP en van het seniorenoverleg Stratum. Ze delen Oorkondes uit aan de mensen die er over durven te steken. “Levensgevaarlijk hier” is het eerste wat iedere fietser of voetganger roept.

Lees verder
4 maart 2011

Dat wordt tijd!

Dat was een veelgehoorde opmerking, tijdens onze actie op het Floraplein, op de vraag of ze onze actie wilden steunen. Samen met het SeniorenOverleg Stratum, de Fietsersbond afdeling Eindhoven en de SP zijn we vrijdagmiddag, 4 maart, op de verschillende oversteekpunten van het Floraplein handtekeningen op gaan halen voor een veilig Floraplein.

Lees verder
3 februari 2011

Oversteekplaats Floraplein: sjezen, sprinten of springen: “Het is wachten tot het mis gaat”

Veel automobilisten begrijpen de ophef over de turborotonde Floraplein niet, zo viel onder meer op te maken uit reacties op de site van het Eindhovens Dagblad. "Dan laat ze maar eens te voet of met de fiets hier oversteken", zegt mevrouw Stevens (67): "Het is sjezen, sprinten of springen." "Het is gewoon wachten tot het een keer goed mis gaat", vult Dion van Dijk (58) aan. Beide buurtbewoners ervaren bijna dagelijks hoe het is voor zwakkere verkeersdeelnemers zoals voetgangers of fietsers om op het Floraplein de oversteek te wagen.

Lees verder
29 januari 2011

Handtekeningen voor een veilig Floraplein

Vrijdag 28 januari was de eerste middag dat het Seniorenoverleg Stratum en de SP gezamenlijk handtekeningen op zijn gaan halen voor een veilig Floraplein.

Lees verder
24 januari 2011

Een Veilig Floraplein

Vrijdagmiddag 21 januari werd het gezellig druk in de Infowinkel van de Kruidenbuurt ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de nieuwe website www.veiligfloraplein.org.

Lees verder

Pagina's

U bent hier