h

Een Veilig Floraplein

24 januari 2011

Een Veilig Floraplein

Vrijdagmiddag 21 januari werd het gezellig druk in de Infowinkel van de Kruidenbuurt ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de nieuwe website www.veiligfloraplein.org.

Ruim 30 aanwezigen, veelal van hogere leeftijd, waren binnengeloodst door de als verkeersbrigadier verklede Mario van Erp. Onder het genot van een kop koffie of thee was het wachten op wethouder Joost Helms (Verkeer).

Mario van Erp verwelkomt Wethouder HelmsMario van Erp verwelkomt Wethouder Helms

Deze was iets verlaat maar eenmaal binnen werd hij welkom geheten door een vertegenwoordiger van het Seniorenoverleg Stratum. Die legde uit dat deze groep al jaren bezwaar maakt tegen de nieuw aangelegde tweebaans-rotonde aan het Floraplein. Al in de planfase hebben zij kenbaar gemaakt dat de rotonde de doorstroming van het autoverkeer wel zal verbeteren maar dat het voor het langzame verkeer (voetgangers, fietsers en scootmobiels) een gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie zal worden.

Dhr. Eiff van het Seniorenoverleg StratumDhr. Eiff van het Seniorenoverleg Stratum

Afgelopen jaar is deze kwestie ook in de Gemeenteraad aan de orde geweest, waarbij B&W wel erkennen dat er een probleem is, maar vanwege het geringe aantal “echte” ongelukken heeft het niet de hoogste prioriteit. Mede ook door de beperkte financiële middelen zullen eerst andere verkeersknelpunten worden aangepakt, onder andere de Geldropseweg. Teleurgesteld heeft het seniorenoverleg toen alle gemeenteraadsfracties benaderd om deze kwestie meer aandacht te geven.

Iedereen tekende de handtekening lijstenIedereen tekende de handtekening lijsten

De SP heeft die uitnodiging en oproep aanvaardt en is in gesprek gegaan, samen ook met de fietsersbond. Hieruit is een werkgroep ontstaan en is nu dit initiatief ontstaan. Door middel van een website hebben buurtbewoners nu de gelegenheid om hun klachten kenbaar te maken en ook een petitie te ondertekenen. Indien er genoeg handtekeningen zijn verzameld zullen die aangeboden worden aan B&W in de hoop dat er wel nieuwe maatregelen zullen worden genomen.

Wethouder Helms en Mario van Erp openen de websiteWethouder Helms en Mario van Erp openen de website

Om alle aanwezigen de problemen meteen duidelijk te maken werd er een filmpje getoond van de penibele verkeerssituatie op het Floraplein. Fietsers moeten minutenlang wachten omdat er een bijna continue stroom van auto’s en vrachtwagens is richting het centrum. Een elektronisch waarschuwingsbord voor automobilisten van overstekende fietsers is niet zichtbaar als er een vrachtwagen voorbij komt.

Wethouder Helms help Mevrouw Stevens met het tekenen van de petitieWethouder Helms help Mevrouw Stevens met het tekenen van de petitie

De opname was gemaakt op een tijdstip dat er geen schoolgaande kinderen voorbij kwamen, want dat zou de situatie nog verder verergeren.

Na de officiële ingebruikname van de website door wethouder Helms werd een buurtbewoner Mevrouw Stevens gevraagd om een eerste reactie te plaatsen en ook digitaal de petitie te tekenen. Zo werd de website meteen getest.

Een gezellige drukteEen gezellige drukte

Daarna was het woord aan wethouder Helms, die begon met te vertellen dat hij de bezorgdheid van de omwonenden goed kon begrijpen. Hij heeft zelf in Eindhoven gestudeerd en ook in de omgeving van het Floraplein gewoond en kent de situatie dus goed. Daarna ging hij uitgebreid in op het huidige standpunt van B&W waarbij geconstateerd wordt op basis van statistieken dat het Floraplein niet de meest onveilige of gevaarlijke kruising/rotonde is.

Kritische vragen uit het publiekKritische vragen uit het publiek

Toch is hij gevoelig voor de zorgen en vertelde dat de Gemeente Eindhoven juist deze week een verkeerstelling heeft laten uitvoeren op een aantal belangrijke verkeerspunten. Met deze resultaten zullen in een verkeersstromensimulatiemodel verschillende oplossingen doorgerekend gaan worden. Je zou daarbij kunnen denken aan slechts één rijbaan richting Centrum of gescheiden rijbanen met daartussen een vluchtheuvel waar fietsers en voetgangers even kunnen wachten.

De wethouder beloofde dat hij nog voor de zomer met een concreet plan zal komen, dat technisch uitvoerbaar en ook financieel haalbaar is en waardoor de veiligheid, maar ook de milieuaspecten, zullen verbeteren.

Na de toelichting hadden een aantal aanwezigen toch nog vragen en opmerkingen voor Joost Helms om de ernst direct kenbaar te maken. Een mooie uitspraak was: “Regeren is vooruitzien” dus de politiek moet niet afwachten totdat er ongelukken gebeuren!

De SP had ook nog affiches en flyers gemaakt die uitgedeeld werden zodat de website meer bekendheid gaat krijgen en ook omwonenden deze voor hun ramen kunnen plakken om voorbijgangers erop te attenderen.

Al met al een geslaagde bijeenkomst, die hopelijk leidt tot betere oplossingen dan de huidige.

Ruud Thelosen
Redactie SP Eindhoven

 

www.veiligfloraplein.org

 

U bent hier