h

Wethouder weigert geld vrij te maken voor een veiliger Floraplein

11 november 2011

Wethouder weigert geld vrij te maken voor een veiliger Floraplein

Dinsdag 8 november heeft de SP tijdens de behandeling van de begroting 2012-2015 en het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) een amendement ingediend voor een veiliger Floraplein.

Met dit amendement wilde de SP bereiken dat het aanbrengen van vluchtheuvels aan de noord- en zuidkant van het Floraplein in dit plan zou worden opgenomen.

Floraplein Eindhoven

Uit onderzoek van de gemeente is gebleken, dat het aanbrengen van vluchtheuvels de meest voor de hand liggende oplossing is om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers per rijstrook oversteken. De oversteek wordt hierdoor overzichtelijker en de doorstroming van het autoverkeer wordt niet gehinderd.

Hieraan zijn natuurlijk wel kosten verbonden. In eerste instantie zou het geld uit het reservefinancieringsfonds MIP komen. Wethouder Helms (VVD) gaf al heel snel aan, dat er geen geld is en dat het geld van het reservefinancieringsfonds al aan een ander doel is besteed. En als het geld er wel zou zijn, zou hij dit liever aan een ander doel besteden dan aan een veiliger Floraplein.

De SP heeft het amendement toch in stemming gebracht. Buiten de SP stemden ook het Ouderen Appel Eindhoven, Fractie Mulder, LPF, Leefbaar Eindhoven en het CDA voor dit amendement. De door de SP verwachte steun van de PvdA bleef helaas uit.

Teleurstellend, vooral als je denkt aan de 1790 overhandigde handtekeningen voor een VeiligFloraplein en de toezegging van de wethouder om mee te denken aan een oplossing. Dit is aan de omwonenden van het Floraplein niet uit te leggen.

De SP wil zich nu gaan beraden op vervolgstappen. Het kan toch niet zo zijn, dat waar veel Eindhovenaren aangeven dat er snel iets moet gebeuren, de wethouder pas actie wil ondernemen zodra het Floraplein het label “blackspot” krijgt.

Een blackspot is een locatie waar de afgelopen 3 jaar 6 of meer ongevallen met letsel zijn geregistreerd. De wethouder wil wachten tot het kalf verdronken is voordat hij de put dempt.

Het ingediende amendement vindt u hier (pdf-file).

Ernest Maas
Raadslid SP Eindhoven

 

www.veiligfloraplein.org

 

U bent hier