h

Wethouder Helms gaat aan de slag met Floraplein

21 april 2011

Wethouder Helms gaat aan de slag met Floraplein

Woensdag 20 april aan het einde van een zeer zonnige en stralende werkdag kwam de Eindhovense wethouder Joost Helms naar het wijkcentrum in de Kruidenbuurt om de resultaten van 3 maanden actievoeren met betrekking tot de gevaarlijke verkeerssituatie op het Floraplein persoonlijk in ontvangst nemen.

In aanwezigheid van zo’n 20 belangstellenden voerde Piet Eiff van het Seniorenoverleg uit Stratum het woord. Hij bedankte allereerst de drie partijen die hiervoor het initiatief hebben genomen en dat zijn het Seniorenoverleg Stratum, de Fietsersbond en de SP. Zij hebben samen de actie opgezet en door middel van een website www.veiligfloraplein.org en handtekeningenacties de bezorgdheid onder omwonenden geïnventariseerd.

Een ontspannen sfeer in het wijkcentrumEen ontspannen sfeer in het wijkcentrum

Behalve een oproep aan de gemeente Eindhoven om maatregelen te nemen om deze rotonde voor met name fietsers, scootmobiels en voetgangers veiliger te maken heeft de actie behalve levensechte verhalen ook veel concrete voorstellen opgeleverd.

Piet Eiff overhandigd 1790 handtekeningenPiet Eiff overhandigd 1790 handtekeningen

De heer Eiff vond het jammer dat er niet meer mensen waren gekomen en vooral ook schoolgaande kinderen want zij lopen het meeste gevaar. Netjes gebundeld en voorzien van een mooie strik kreeg de wethouder 1790 handtekeningen overhandigd om de ernst van het probleem te benadrukken.

Joost Helms wethouder VerkeerJoost Helms wethouder Verkeer

Helms, wethouder Verkeer, reageerde hierop door te stellen dat hoewel het Floraplein voor de Gemeente Eindhoven geen hoge prioriteit heeft, omdat het aantal ernstige ongelukken gelukkig veelal zijn uitgebleven hij zich wel degelijk bewust was geworden van de gevaren en de onwenselijke situatie voor met name fietsers en voetgangers. Aangezien de gemeente momenteel ook nog te maken heeft met bezuinigingen zal het moeilijk worden om grote en dus ook dure ingrepen goedgekeurd te krijgen. Toch blijft hij zoeken naar een oplossing die wel realiseerbaar is en zal voor de zomer met een voorstel komen.

Er zijn verschillende voorstellen gedaan zoals:

  1. het terugbrengen van 2 rijstroken naar 1
  2. de rijstroken scheiden door het aanbrengen van vluchtheuvels
  3. het signaleringsbord verhogen en verplaatsen zodat het beter zichtbaar is voor vrachtwagens
  4. Oversteek verkeerslichten aanbrengen die alleen op spitstijden werken.

Ambtenaren van de gemeente zijn nu al druk bezig om met de uitgevoerde verkeerstellingen verschillende opties financieel door te rekenen en hun effecten op de verkeersstromen via computermodellen te simuleren. Gelukkig vindt het college en ook de gemeenteraad dat in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid Eindhoven een zeer fietsersvriendelijke gemeente moet worden.

Wethouder Helms geeft een duidelijke uitlegWethouder Helms geeft een duidelijke uitleg

Daarnaast deed de wethouder de toezegging om op korte termijn met een delegatie van de drie genoemde partijen en enkele ambtenaren rond de tafel te gaan zitten en alle mogelijke oplossingen open te bespreken. Als geld het struikelblok dreigt te worden gaat Helms alle moeite doen om elders extra geld binnen te halen zoals bijvoorbeeld bij de provincie.

In het kader van de Meerjaren investeringsplannen die dit najaar door de coalitie wordt ingediend moet er gezocht worden naar hoge prioriteitstelling en een financiële dekking.

Al met al heeft de wethouder getoond het probleem serieus te nemen en is hij bereid mee te denken en te werken aan een oplossing al beslist uiteindelijk natuurlijk het gemeentebestuur.

Ruud Thelosen
Redactie SP Eindhoven

U bent hier