h

Oversteekplaats Floraplein: sjezen, sprinten of springen: “Het is wachten tot het mis gaat”

3 februari 2011

Oversteekplaats Floraplein: sjezen, sprinten of springen: “Het is wachten tot het mis gaat”

Veel automobilisten begrijpen de ophef over de turborotonde Floraplein niet, zo viel onder meer op te maken uit reacties op de site van het Eindhovens Dagblad. "Dan laat ze maar eens te voet of met de fiets hier oversteken", zegt mevrouw Stevens (67): "Het is sjezen, sprinten of springen." "Het is gewoon wachten tot het een keer goed mis gaat", vult Dion van Dijk (58) aan. Beide buurtbewoners ervaren bijna dagelijks hoe het is voor zwakkere verkeersdeelnemers zoals voetgangers of fietsers om op het Floraplein de oversteek te wagen.

Al vanaf 1978 woont Ton Stevens aan deze verkeersader, een van de drukste toegangswegen tot de stad. Van Dijk is actief in de buurtpreventie en woont direct om de hoek. Ze hebben het plein na de renovatie veiliger zien worden voor het gemotoriseerde verkeer. Voor de overige verkeersdeelnemers, is het tegenovergestelde waar. Stevens: "Je bent afhankelijk van de bereidwilligheid van een automobilist. Stopt ie of stopt ie niet? En dan nog is het, met de dubbele rijbanen, goed uitkijken voor je de oversteek kunt wagen. Want, de auto op de tweede baan stopt misschien niet." Het oversteken is extra lastig omdat veel automobilisten bij het verlaten van de rotonde geen richting aangeven. "Ze schieten er dan op het laatste moment toch af terwijl je als voetganger denkt dat ze de afslag voorbij zullen rijden", zegt Van Dijk. "Je kunt soms beter een kwartier wachten dan het toch te proberen."

 Stefan van Wijchen)Aanwonende Ton Stevens (rechts) en buurtpreventist Dion van Dijk (links) spreken over het Floraplein (foto: Stefan van Wijchen)

Vooral het ontbreken van een vluchtheuvel op de Leenderweg tussen de rijbanen richting de stad en vice versa is voor deze aanwonenden storend. Stevens: "Er ligt wel een smalle wijkplaats in het midden maar niet tussen de rijbanen. Ik zie hier moeders die de oversteek met een paar kinderen niet wagen omdat er op dat middenstuk te weinig ruimte is om met een paar fietsen te stoppen. En je kan je kinderen toch niet alleen laten staan en hen van de overkant groen licht geven? Zelfs als er ’s ochtends of 's middags met klaar-overs wordt gewerkt, zie ik kinderen die niet goed durven. Auto’s rijden hier vaak veel te hard." "Vooral dat laatste is bijzonder", zegt Van Dijk. "Tijdens de infoavonden voor de aanleg werd gemeld dat de snelheid er bij het verlaten van de rotonde juist uit zou gaan. Het zou hierdoor rustiger worden. Het tegenovergestelde is het geval. Je kunt – het is niet voor niets een turborotonde – op het plein erg hard rijden. Het lijkt voor veel automobilisten een uitdaging."

Mevrouw Stevens ondervond dat midden januari nog aan de lijve. Met haar wandelgroep van acht personen stak zij ter hoogte van de Leenderweg het Floraplein over. "Er stormde op dat moment een auto vanuit de snelweg met een noodgang de rotonde op. We hadden te weinig tijd om de overkant te bereiken. De bestuurder reed ons bijna omver en stapte vervolgens uit om agressief zijn verhaal te doen over zijn rechten. Maar hij reed met zo’n noodgang en dat was blijkbaar wel normaal."

Mevrouw StevensMevrouw Stevens: "Tja, ze komen van een turborotonde en hoeven nu eenmaal geen voorrang te verlenen." (foto: Stefan van Wijchen)

Wethouder Helms van Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen heeft toegezegd dat er nieuwe verkeerstellingen plaats gaan vinden om de situatie te beoordelen. Van Dijk: "Die cijfers worden vervolgens in een computer gestopt en de resultaten daarvan lijken leidend. Wie weet helpt het, maar de ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat we er niet veel van hoeven te verwachten. Uit een onafhankelijk onderzoek in 2008 kwam naar voren dat er ‘binnen de gestelde kaders geen structurele oplossing mogelijk was’. Daar zou nog een vervolgonderzoek op plaatsvinden, maar daar hebben we nooit meer iets van gehoord."

Dion van DijkDion van Dijk: "Er zou nog een vervolgonderzoek op plaatsvinden, maar daar hebben we nooit meer iets van gehoord." (foto: Stefan van Wijchen)

Dit keer moet het anders. Stevens: "De actiebereidheid is groot. We hebben er als buurt dagelijks mee te maken. Ze zijn bij de aanleg destijds de fietsers en voetgangers gewoon vergeten. Eindhoven wil mensen stimuleren op de fiets naar het werk te gaan en uit de auto te stappen. Maar ondertussen zijn er fietsers die op weg naar de High Tech Campus dit plein mijden. En dat terwijl de gemeente Eindhoven dit plein op heeft genomen in het toeristische fietsrondje Eindhoven. Dat is vreemd. Het is hier levensgevaarlijk! Je kunt soms, zeker tijdens de drukke spitsuren, beter de auto pakken."

De bereidwillige automobilist

Buurtbewoners van het Floraplein ervaren de drukke rotonde soms als automobilist, soms als fietser en soms als voetganger. In alle gevallen hebben ze daarbij ‘oef-dat-ging-net-goed-ervaringen’. Ook als automobilist. "Ik weet hoe moeilijk het oversteken kan zijn", zegt Susan Zegveld (34). "Als ik met de auto op het plein aanrij en ik zie kinderen staan die over willen steken, stop ik als het kan. Dat is wel opletten, want het achteropkomende verkeer houdt daar geen rekening mee. Men wil alleen zo snel mogelijk de rotonde nemen. Het is me al een paar keer overkomen dat ik mezelf met angst en beven afvroeg of de auto achter mij wel ging stoppen. Ook kan het zijn, dat deze dan via de tweede baan om me heen schiet en toch de rotonde oprijdt. Dan is het extra gevaarlijk voor de overstekende voetgangers of fietsers. Tot nu toe is dat goed gegaan, maar veel scheelt het af en toe niet. Ik vind het maar een gevaarlijke rotonde."

Oversteken met een kind in zitje loont

Lotte van de Laar (36) steekt dagelijks meerdere keren het Floraplein over. Ze brengt bijvoorbeeld haar zoontje Sam (5) op de fiets naar de school op de hoek van de Roostenlaan. Daarnaast krijgt ze twee keer per week fysiotherapie bij TopSupport. Zij constateerde hierbij iets opmerkelijks: "Als ik naar school fiets met Sam achterop stoppen automobilisten eerder dan wanneer zijn zitje leeg is. Zeker als ik alleen naar de fysio rijd, moet ik soms lang wachten en is het oversteken gevaarlijker. Terwijl ik ook dan gewoon zichtbaar de moeder van een kind ben."

Een mooie paradox

Creëer een verkeerssituatie die zo gevaarlijk is dat mensen de plek gaan mijden. Laat er vervolgens tellingen op los en stop de cijfers in de computer. Die vertelt je dat de situatie geen probleem zou moeten opleveren. Die resultaten presenteer je hierop met enige trots. Een mooie paradox.

Tekst en foto's: Stefan van Wijchen

 

Het filmpje op YouTube van fietsers die bij de rotonde proberen over te steken.
Teken de petitie op www.veiligfloraplein.org

 

U bent hier