h

Weer uitstel van veiliger Floraplein

24 januari 2013

Weer uitstel van veiliger Floraplein

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 januari had de SP wederom het Floraplein op de agenda gezet. Besproken werd het Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016 (MIP). Hierin staan de investeringen die de gemeente van plan is de komende jaren uit te voeren. Werd in een eerdere versie het Floraplein nog vermeld, in deze versie werd de investering er weer uit gehaald.

De gemeente redeneert, dat de kans op een verkeersongeval klein is op het Floraplein en dat een onveilige situatie onvoldoende aangetoond kan worden. Hier is de SP het niet mee eens. Onlangs is nog een fietser op het Floraplein aangereden. En kijken we naar het aantal klachten over verkeersveiligheid die bij de gemeente binnenkomen, dan hebben veruit de meeste betrekking op het Floraplein.

Reportage Studio040

De bewoners rond het Floraplein geven ook steeds vaker aan het plein te mijden en ouders verbieden hun kinderen om via het Floraplein naar school te gaan.

De SP kwam met een amendement om € 200.000 te investeren door stoplichten bij de oversteekplaatsen aan de noord- en zuidzijde te plaatsen. Dit is veel geld in deze tijd van bezuinigingen. Natuurlijk willen we geen prijs zetten op menselijk leed. Maar als je bedenkt dat een ziekenhuisgewonde de maatschappij al gauw € 249.000 kost, dan is deze investering snel terugverdiend.

Dekking voor dit geld werd gezocht in het mobiliteitsfonds, een fonds speciaal voor dit soort doelen. Verbazend was het, dat wethouder Helms (VVD) kwam met de mededeling dat er geen geld meer in het mobiliteitsfonds zit. Ook de PvdA reageerde hier verbaasd op.

Besloten werd, om eerst het mobiliteitsfonds in een raadscommissie te bespreken. Volgens de berekeningen van de SP en de PvdA moet er nog geld in het mobiliteitsfonds zitten. Zodra de dekking voor het amendement rond is, komt het amendement opnieuw in de gemeenteraad ter stemming.

Wordt vervolgd dus!

Het amendement vindt u hier (pdf-file).

Ernest Maas
Raadslid SP Eindhoven

U bent hier