h

Air Liquide

11 maart 2012

Provinciale SP wil bezinning op onderzoeksrapporten over Chemie-Pack

De SP-fractie in Provinciale Staten (PS) wil een discussie met Gedeputeerde Staten (GS) over het recent verschenen rapport van de Onderzoeksraad Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack op Industrieterrein Moerrdijk, en over het rapport “Evenwichtskunst” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ook de WRR schrijft over Chemie-Pack. Daartoe heeft Statenlid Francy van Iersel vragen gesteld.

Lees verder
1 november 2011

Uitspraak Raad van State inzake Air Liquide uitgesteld

De Raad van State heeft bericht dat de uitspraak inzake Air Liquide uitgesteld is. De termijn van zes weken na 13 september is afgelopen en wordt met maximaal zes weken verlengd. Een reden is niet gegeven.

Lees verder
19 september 2011

Raad van State behandeling Air Liquide

Op dinsdag 13 september behandelde de Raad van State het beroep, dat bij deze instantie was aangetekend tegen de revisievergunning van Air Liquide. Het woord werd namens dit instituut vooral gevoerd door staatsraden Kreveld en Verheij. Mevrouw Timmermans maakte het trio vol.

Lees verder
6 februari 2011

Gesprek met de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

Terwijl het bij Chem Pack in Moerdijk nog brandde, schreef Bernard Gerard voor de fractie al vragen over het 22 jaar oude bestemmingsplan van industrieterrein De Hurk, waar Air Liquide ligt. Er zijn, naast uiteraard verschillen, immers ook overeenkomsten: bij beide ondernemingen ligt heel veel, bij beide wordt gevuld en gemengd en vindt expeditie plaats.

Lees verder
6 januari 2011

Nieuwe vragen over Air Liquide

Naar aanleiding van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk op woensdag 5 januari stelde de SP de volgende vragen aan het college. Fractie voorzitter Ans Heesterbeek diende de vragen in, met dank aan Bernard Gerard.

Lees verder
22 december 2010

Rapporteur Raad van State inzake Air Liquide bezoekt Eindhoven

In het kader van de lopende Raad van State – procedure tegen de milieuvergunning van Air Liquide bezocht een deskundige namens de Raad van State Eindhoven om met de belangrijkste betrokkenen te praten: de gemeente, Air Liquide en de bezwaarmakers, vertegenwoordigd door Bernard Gerard en door de WNM-leden Beekmans en Eijkelenboom. In dit soort zaken is dit de normale procedure.

Lees verder
17 oktober 2010

Raad van State doet eerste uitspraak over Air Liquide - vergunning

De Raad van State heeft op donderdag 14 oktober 2010 uitspraak gedaan in het verzoek om voorlopige voorziening, gedaan door de WNM en een viertal omwonenden. Deze actie wordt gesteund door de SP. De uitspraak is negatief. Bernard Gerard, een van de woordvoerders bij de Raad van State, geeft zijn reactie.

Lees verder
13 oktober 2010

Regionaal Risicoprofiel en de lokale risicokaart

Het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een globale weergave van alle gevaren die de regio bedreigen en hoe daarmee omgegaan kan worden. Het is de basis voor een goede organisatie van brandweer, geneeskundige hulp, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Lees verder
2 oktober 2010

Informatie over Air Liquide voor de Genderbeemd

Op donderdagavond 30 september zijn we in de wijk Genderbeemd een informatiebrief rond gaan brengen. In deze brief staat de stand van zaken rond de Raad van State procedure tegen de nieuwe milieuvergunning van de gemeente Eindhoven voor Air Liquide.

Lees verder
29 september 2010

Zitting Raad van State over Air Liquide

De Vereniging Werkgroep Natuurbehoud en Milieubeheer (WNM) heeft een Raad van State – beroep aangetekend tegen de nieuwe milieuvergunning van Air Liquide. De WNM is daarbij door vier bewoners gemachtigd. De SP voert deze actie samen met de WNM.

Lees verder

Pagina's

U bent hier