h

Opinie

5 maart 2014

Bourgondischer

Zaterdag kwam ik thuis na de Lampegatse Optocht. Langs de kant carnavalsvierders die genoten van wat er allemaal voorbij kwam en in de optocht enthousiaste groepen, soms van wel vijftig personen, die allemaal op hun eigen manier uiting geven aan carnaval. Maar carnaval is meer. Carnaval is vooral het feest van de knipoog, even niet zijn wie je bent of juist jezelf benaderen met een knipoog.

Lees verder
7 februari 2014

Fundamentele herbezinning op nieuwe autowegen nodig

De Tweede Kamer-motie om de subsidie aan de Ruit om Eindhoven uit te stellen leunde mede op een rapport van het gerenommeerde bureau CE Delft “Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?”. De lokale pers heeft daaruit vooral de regionale conclusie benoemd: “Opbrengst Ruit nul of negatief”. Het CEDelft-rapport heeft echter een veel wijdere strekking.

Lees hier voor een gastopinie van Bernard Gerard over dit onderwerp.

Lees verder
16 januari 2014

Niemand heeft belang bij een koopzondag zonder sfeer in Eindhoven

Afgelopen zondag mochten we de eerste ‘nieuwe’ koopzondag in Eindhoven begroeten. Veel was er niet te doen in de binnenstad. Natuurlijk waren alle winkelketens open; zij waren het immers die zo amechtig voor 52 koopzondagen hadden gepleit.

Lees verder
2 november 2013

Wethouder botst met de raad

Deze week ondervond wethouder Schreurs opnieuw flinke tegenwind in de gemeenteraad. Enkele weken geleden werd zij daar ook al op haar vingers getikt. Toen bleek namelijk dat zij niet in staat was om de raad tijdig te informeren de alternatieven voor de bibliotheekfilialen die gesloten worden.

Lees verder
31 oktober 2013

Alan Greenspan

De 87-jarige Alan Greenspan heeft een interview gegeven aan de Financial Times. Deze “topeconoom” was 20 jaar voorzitter van de Amerikaanse FED, de federale bank van de VS. Hij was een aanhanger van de schrijfster Ayn Rand, die het kapitalisme en de “vrije” markt verheerlijkte tot in de bovenste hemel. Niet zo raar dat zij ook een van favoriete schrijvers van Mark Rutte is.

Lees verder
16 september 2013

Braziliaans Socialisme

Deze zomer heeft SP-fractieleider Emile Roemer een bezoek gebracht aan de voormalige Braziliaanse socialistische president Lula. Lula werd geboren in een arm, kinderrijk boerengezin in 1945. Op zijn twaalfde begon hij al met werken als schoenpoetser en straatverkoper.

Lees verder
10 september 2013

Waarom socialisme?

Deze vraag is in de geschiedenis natuurlijk heel vaak gesteld door economen en vele wetenschappers hebben geprobeerd hierop een antwoord te geven. Verrassend genoeg heeft ook het natuurkundig genie Albert Einstein zich deze vraag gesteld en beantwoordt in een essay dat gepubliceerd is in het tijdschrift “Monthly Review” (mei 1949).

Lees verder
8 september 2013

Kabinet beloont Huisjesmelkers

Onlangs moesten mijn vriendin en ik onze eerste huurverhoging betalen. De totale som van €697,= voor de kale huur, inclusief de servicekosten en g/w/l, werd verhoogd naar €718,=. Een verhoging van €21,= per maand. De totale som was sowieso aan de hoge kant voor 35m2 woonoppervlakte, maar dat komt omdat we te maken hebben met een heuse huisjesmelker.

Lees verder
5 september 2013

Solidaire economie als wenkend alternatief

Professor Nic Douben wees op de tekortkomingen van de vrije markt (ED 28 augustus). Een solidaire economie is de oplossing. Professor Nic Douben beschrijft uitgebreid dat het ongebreidelde vrijemarktdenken eigenlijk altijd teveel geïdealiseerd is en dat het kapitalisme ook veel nadelen heeft voor milieu en samenleving.

Lees verder
4 september 2013

De Ruit om Eindhoven is weggegooid geld

Het Eindhovense SP-lid Bernard Gerard heeft een analyse opgesteld van de te verwachten groei van het aantal per auto afgelegde kilometers in het SRE-gebied in de toekomst, en daar ter controle metingen naast gelegd t/m 2010. De belangrijkste conclusies:

Lees verder

Pagina's

U bent hier