h

Blog

16 november 2012

Autobiografie

Uit doorgaans onbetrouwbare bron heb ik vernomen dat Rutte al een aantal jaren zijn autobiografie in de la heeft liggen. Eigenlijk had hij die al uit willen geven, ware het niet dat hij er nog niet helemaal tevreden over is.

Lees verder
14 november 2012

VVD: populistische oprisping

Een week nadat het regeerakkoord het daglicht zag is één van de belangrijkste punten, de inkomstenafhankelijke zorgpremie, al weer gesneuveld. Coalitiepartner VVD zag er uiteindelijk geen brood in.

Lees verder
7 november 2012

De hardwerkende Nederlander

Volgens de VVD’ers worden de hardwerkende Nederlanders onterecht hard getroffen door de ziektekostenpremies. Dat kan zo zijn; iedereen mag daar zijn mening over hebben. Waar ik mij echter aan stoor, is de term “hardwerkende Nederlander”.

Lees verder
4 november 2012

Hypotheekrenteaftrek

Zoals de zaken er nu voor staan gaat de hypotheekrenteaftrek per 2014 met 0,5% per jaar omlaag voor huiseigenaren die in het 52% tarief zitten. Om deze personen niet al te erg te laten schrikken, gaat de betreffende belastingschijf waarschijnlijk omlaag naar 49%.

Lees verder
2 november 2012

Regeringsakkoord Rutte/Samsom duurzaam?

De plannen die deze nieuwe coalitie hebben bedacht zijn erop gericht om Nederland solide en sociaal de crisis uit te helpen. Solide slaat dan vooral op gezonde overheidsfinanciën waarvoor dus zo’n €16 miljard bezuinigd gaat worden. Dat gaat dan wel ten koste van de economie die daardoor juist minder groeit en de werkeloosheid zelfs toeneemt volgens CPB ramingen.

Lees verder
31 oktober 2012

Starters krijgen geen kans!

Starters krijgen geen kansen op de woningmarkt. En zij willen liever helemaal niet huren, maar worden hiertoe gedwongen. Bovendien zijn er nauwelijks betaalbare huurwoningen, zeker niet in het stedelijk gebied.

Lees verder
26 oktober 2012

Zorgverzekeraars

Sinds 1 januari 2006 zijn de zorgverzekeraars geprivatiseerd. Zij hebben bereikt wat de ambtenaren van het oude ziekenfonds niet is gelukt.

Lees verder
21 oktober 2012

Afslanking en motivatie

Wat Alberts en Oberndorff in hun alleszins lezenswaardige bijdrage in VN van 13 oktober jl. over het afslanken van het ambtenarenapparaat vergeten te vermelden is de emotionele en daardoor ook produktieve schade bij de direct betrokkenen.

Lees verder
20 oktober 2012

Van Dale

De Dikke van Dale heeft deze week weer een aantal nieuwe woorden aan zijn woordenboek toegevoegd. Toch zijn er een aantal die ik nog mis, of waarvan in ieder geval de betekenis enige aanpassing behoeft. Zeker na een paar jaartjes Rutte.

Lees verder
14 oktober 2012

Zorgkosten alleen maar hoger?

Wat sterk opvalt aan de recente publieke discussie over de te verwachten sterke stijging van de zorgkosten, is het volledig afwezig zijn van het aspect ‘preventie’. Uitgebreid wordt ingegaan op de noodzakelijke maatregelen om die verwachte forse stijging te beteugelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier