h

Fractie

De SP heeft 3 van de 45 zetels in de Eindhovense gemeenteraad.

De SP-fractie vergadert in de regel elke maandagavond in het Stadhuis. Naast de bezetting van de functies in raad en commissies biedt de fractie ook ruimte aan ondersteuners, die geen officiële positie kunnen innemen. Die ondersteuning kan zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard zijn.

De fractie is bereikbaar via e-mail sp.fractie@eindhoven.nl.

Murat Memis

Fractievoorzitter

06-21555036

Murat Memis is fractievoorzitter van SP Eindhoven. Hij heeft als onderwerpen binnen de fractie de herindeling en integratie. Op dinsdagen is hij aanwezig bij het presidium.

Jannie Visscher

Raadslid

Jannie Visscher is vice fractievoorzitter en houdt zich bezig met de onderwerpen: milieu, duurzaamheid , klimaat, wonen, wijken, leefbaarheid, omgevingswet en ruimtelijke ordening.

Willem Nass

Fractieondersteuner

Willem Nass ondersteunt de fractie voor de onderwerpen participatiewet, werk en inkomen.

U bent hier