h

Fractie

De SP heeft 3 van de 45 zetels in de Eindhovense gemeenteraad.

De SP-fractie vergadert in de regel elke maandagavond in het Stadhuis. Naast de bezetting van de functies in raad en commissies biedt de fractie ook ruimte aan ondersteuners, die geen officiële positie kunnen innemen. Die ondersteuning kan zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard zijn.

De fractie is bereikbaar via e-mail sp.fractie@eindhoven.nl.

Jannie Visscher

Fractievoorzitter

Jannie Visscher is vice fractievoorzitter en houdt zich bezig met de onderwerpen: milieu, duurzaamheid , klimaat, wonen, wijken, leefbaarheid, omgevingswet en ruimtelijke ordening.

Willem Nass

Fractieondersteuner

Willem Nass ondersteunt de fractie voor de onderwerpen participatiewet, werk en inkomen.

U bent hier