h

Fractie

De SP heeft 2 van de 45 zetels in de Eindhovense gemeenteraad.

De SP-fractie vergadert in de regel elke maandagavond in het Stadhuis. Naast de bezetting van de functies in raad en commissies biedt de fractie ook ruimte aan ondersteuners, die geen officiële positie kunnen innemen. Die ondersteuning kan zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard zijn.

De fractie is bereikbaar via e-mail sp.fractie@eindhoven.nl.

Murat Memis

Fractievoorzitter

06-31001711

Murat Memis is fractievoorzitter van SP Eindhoven. Hij heeft als onderwerpen binnen de fractie de herindeling en integratie. Op dinsdagen is hij aanwezig bij het presidium.

Jannie Visscher

Vice Fractievoorzitter

Jannie Visscher is vice fractievoorzitter en houdt zich bezig met de onderwerpen: milieu, duurzaamheid , klimaat, wonen, wijken, leefbaarheid, omgevingswet en ruimtelijke ordening.

Sytze van der Veen

Commissielid

Sytze Van Der Veen is commissielid voor jeugdzorg en sport.

Bas Tromp

Commissielid

Bas Tromp is comissielied voor de onderwerpen Wonen, ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, milieu en MKB

Dagmar Mous

Commissielid

Dagmar Mous is commissielid voor de onderwerpen veiligheid, evenementen, verkeer en mobiliteit.

Willem Nass

Fractie Ondersteuner

Willem Nass ondersteunt de fractie voor de onderwerpen participatiewet, werk en inkomen.

U bent hier