h

Fractie

De SP heeft 3 van de 45 zetels in de Eindhovense gemeenteraad.

De SP-fractie vergadert in de regel elke maandagavond in het Stadhuis. Naast de bezetting van de functies in raad en commissies biedt de fractie ook ruimte aan ondersteuners, die geen officiële positie kunnen innemen. Die ondersteuning kan zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard zijn.

De fractie is bereikbaar via e-mail sp.fractie@eindhoven.nl.

Murat Memis

Fractievoorzitter

06-31001711

Murat Memis is fractievoorzitter van SP Eindhoven. Hij heeft als onderwerpen binnen de fractie de herindeling en integratie. Op dinsdagen is hij aanwezig bij het presidium.

Jannie Visscher

Vice Fractievoorzitter

Jannie Visscher is vice fractievoorzitter en houdt zich bezig met de onderwerpen: milieu, duurzaamheid , klimaat, wonen, wijken, leefbaarheid, omgevingswet en ruimtelijke ordening. Verder zit ze op donderdagen bij het Presidium.

Herman Poels

Fractielid

040-2573128

Herman Poels heeft binnen de fractie de onderwerpen financiën, bestuurszaken, P&O en MRE.

Sytze van der Veen

Commissielid

Sytze Van Der Veen is commissielid voor jeugdzorg en sport.

Sylvie van Dijk

Commissielid

Sylvie Van Dijk is comissielied voor de onderwerpen Wij Eindhoven, armoede en schuldsanering.

Bas Tromp

Commissielid

Bas Tromp is comissielied voor de onderwerpen Wonen, ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, milieu en MKB

Dagmar Mous

Fractie Ondersteuner

Dagmar Mous is fractie Ondersteuner voor de onderwerpen veiligheid, evenementen, verkeer en mobiliteit.

Willem Nass

Fractie Ondersteuner

Willem Nass ondersteunt de fractie voor de onderwerpen participatiewet, werk en inkomen.

Birgit Peeters

Fractie Ondersteuner

Birgit Peeters ondersteunt de fractie en houdt zich bezig met de onderwerpen integratie, discriminatie en inclusiviteit.

U bent hier