h

Jannie Visscher

59 jaar geleden werd Jannie Visscher geboren op een boerenbedrijf in Dedemsvaart (Overijssel). Ze vond het heerlijk om tussen de dieren op te groeien en speelde samen met haar broer veel buiten. In Groningen studeerde ze milieukunde en werkte vervolgens bij de provincies Gelderland en Groningen.
"Ik stemde altijd al links maar zo'n 20 jaar geleden besloot ik ook lid te worden van een partij. Het steeds sterker wordende individualisme in onze samenleving, oftewel "ikke, ikke, ikke" was de aanleiding. Ik wilde hieraan tegenwicht bieden en daarom koos ik de SP. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, dat is waar de SP voor staat. Ik werd actief SP-lid en heb heel wat uren folders rondgebracht, bij voordeuren aangebeld en op straat gestaan om mensen te spreken en te vertellen over de SP."

In 2006 werd Jannie wethouder voor de SP in Groningen. "In die tijd had ik regelmatig contact met Hans Martin Don die SP-wethouder in Eindhoven was. We probeerden onder andere elk in onze eigen woonplaats de thuiszorg toegankelijk te houden voor iedereen."

In 2014 werd Jannie gebeld door Bianca van Kaathoven. Ze vroeg of Jannie zich kandidaat wilde stellen voor het wethouderschap in Eindhoven. In Groningen kwam er op dat moment een nieuw college van Burgemeester & Wethouders zonder de SP. "Ik moest er vanwege de grote afstand wel even over nadenken maar zei al snel "JA". Eindhoven vind ik een hele fijne stad om te wonen en te werken. De eerste maanden heb ik bij verschillende Eindhovenaren gelogeerd waardoor ik de stad snel leerde kennen. Sinds oktober 2014 woon ik in Stratum/Burghplan waar het me heel goed bevalt."
Jannie droeg de afgelopen bestuursperiode als wethouder verantwoordelijkheid voor jeugdbeleid en jeugdzorg, onderwijs en verkeer en vervoer. Ze heeft, samen met vele anderen, kunnen voorkomen dat  het mooie gebied tussen Eindhoven en Helmond wordt verpest door een nieuwe vierbaansweg (de zogeheten "Ruit"). Samen met de regiogemeenten maakte ze een bereikbaarheidsagenda met betere oplossingen voor mobiliteit en leefbaarheid in onze regio. Ook lukte het haar om, samen met bewoners aan het spoor in Tongelre, het verantwoordelijke ministerie zo ver te krijgen dat de woningen van gevelisolatie worden voorzien tegen de ernstige geluidsoverlast door het (goederen)treinverkeer.
Bij jeugdzorg stond bij haar voorop dat ieder kind de zorg krijgt die zij/hij nodig heeft en er niemand tussen de wal en het schip raakt. Ook spande ze zich er voor in dat alle kinderen in Eindhoven goeie kansen krijgen om veilig en gezond op te groeien en hun talenten te kunnen ontwikkelen. Op de SPILcentra (kinderopvang en basisonderwijs) krijgen kinderen met een ontwikkelingsachterstand extra begeleiding. Ze worden niet afgezonderd van de andere kinderen om te voorkomen dat er tweedeling ontstaat. Als wethouder zorgde Jannie er voor dat bij het maken en uitvoeren van plannen de jongeren waar het om gaat goed werden gehoord. Zo stelde ze "adviesvangers" aan. Dit zijn jongeren die op onderzoek gaan onder de jeugd om te horen wat jongeren belangrijk vinden.
Over de raad zegt Jannie het volgende: "Als raadslid voor de SP wil ik mij inzetten voor een stad waar iedereen mee kan doen en waar iedereen zich thuis voelt. Belangrijk voor mij is vechten tegen onverschilligheid en werken aan een stad waar mensen zich bekommeren om elkaar en om hun leefomgeving. Duurzaamheid en milieu, wonen, wijken en leefbaarheid, ruimtelijke ordening en omgevingswet zijn de onderwerpen waarvoor ik in onze fractie verantwoordelijk ben.

U bent hier