h

Alex Paauw

Ik ben Alex Paauw, 36 jaar en ben opgegroeid in de omgeving van Zwolle. Mijn hele leven heeft eigenlijk al in het teken gestaan voor de strijd voor een inclusieve maatschappij met plek voor iedereen.

Vroeger kon ik als kind al zeer slecht tegen onrecht en ongelijkheid. Daarnaast heb ik in Zwolle binnen de organisatie van Chr. hogeschool Windesheim een platform voor studenten met een beperking opgezet.

Mijn overtuiging is dat er gezamenlijk gestreden moet worden met iedereen om de idealen menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te verwezenlijken. Er moet altijd ruimte moet zijn voor dialoog om de te volgen koers, en hoe de toekomst er uit komt te zien.

Ik geloof dat als iedereen meestrijdt voor een betere wereld en zich inzet om zijn/haar idealen te verwezenlijken wij met z'n allen binnenkort in die betere wereld kunnen leven.

Een maatschappij die bij iedereen uitgaat van zijn/haar kracht, sterke punten van iedereen benut en die ondersteunt bij de zwakkere punten van elke persoon.

U bent hier