h

Marc König

Mijn naam is Marc König, ik ben 52 jaar oud en woon al mijn gehele leven in Eindhoven. Ik ben op 4 april 2023 geïnstalleerd als commissielid voor de SP. In deze hoedanigheid ga ik me vooral bezig houden met het sociaal domein en cultuur.

Dat ik lid ben geworden van de SP komt aan de ene kant voort uit het feit dat ik al mijn hele leven als sociaal cultureel werker bezig ben met het opkomen voor de meer kwetsbare mensen in de maatschappij. En aan de andere kant heeft de toeslagenaffaire en de manier waar Renske Leijten hier zich in heeft vast gebeten hier grote invloed op gehad. De afwikkeling, of eigenlijk het uitblijven hiervan, maakte me verdrietig en boos, maar ook strijdbaar. En dit laatste heeft er voor gezorgd dat ik dacht, ik moet niet meer aan de zijlijn blijven staan roepen maar echt iets gaan doen.

Op dit moment zijn er problemen genoeg om ons op te richten, we zitten in een energiecrisis, een klimaatcrisis, en de Coronapandemie heeft er voor gezorgd dat ons mooie land inwoners heeft die steeds meer tegenover elkaar komen te staan. De inflatie is sinds de jaren zeventig niet meer zo hoog geweest, en lijkt voorlopig nog niet echt te dalen. Dit voelen we allemaal, maar de meer kwetsbare mensen in de maatschappij voelen dit extra hard. De kloof tussen arm en rijk wordt groter en groter, en er is dus genoeg werk aan de winkel. Ik beloof om me als commissielid van de SP in te zetten om onze mooie stad en zijn inwoners zo goed mogelijk te dienen.

U bent hier