h

Bestuur SP Eindhoven

Op dit moment kent onze afdeling een bestuur van drie leden, met een dagelijks bestuur van drie leden betaande uit de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter en de organisatiesecretaris

Het bestuur is verantwoordelijk voor de de politieke richting die de Eindhovense SP en haar fractie in de gemeenteraad vaart met de voorzitter als eindverantwoordelijke. Het bestuur vergadert eens per vier weken. De bestuursverkiezingen vinden eenmaal per twee jaar plaats tijdens een algemene ledenvergadering. Ieder lid van de afdeling heeft het recht zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Daarbij worden vanzelfsprekend wel voorwaarden gesteld.

Heb je vragen aan het bestuur? Stuur dan een mail naar eindhoven@sp.nl.

Het bestuur van SP Eindhoven bestaat uit de volgende personen:

 

Caro Goudriaan

Afdelingsvoorzitter

06-40108087

Henri de Leeuw

Bestuurslid

06-37544594

Murat Memis

Bestuurslid

06-31001711

U bent hier