h

Bestuur SP Eindhoven

Het bestuur is verantwoordelijk voor de de politieke richting die de Eindhovense SP en haar fractie in de gemeenteraad vaart met de voorzitter als eindverantwoordelijke. Het bestuur vergadert eens per vier weken. De bestuursverkiezingen vinden eenmaal per twee jaar plaats tijdens een algemene ledenvergadering. Ieder lid van de afdeling heeft het recht zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Daarbij worden vanzelfsprekend wel voorwaarden gesteld.

Heb je vragen aan het bestuur? Stuur dan een mail naar eindhoven@sp.nl.

Het bestuur van SP Eindhoven bestaat uit de volgende personen:

 

Murat Memis

Algemeen bestuurslid

06-21555036

U bent hier