h

Antonio Vaccaro

Mijn naam is Antonio Vaccaro en ik ben 49 jaar oud. Ik ben in Duitsland geboren en opgegroeid als een kind van een Duitse Moeder en een Italiaanse Vader, die zijn ‘heimat’ uit gebrek aan werkgelegenheid verliet. Ik studeerde scheikunde in Braunschweig en emigreerde in 1998 als ‘expat’ naar Nederland. Sinds 2003 woon ik in Eindhoven en Aalst-Waalre, waar ik samen met mijn vrouw en twee dochters inmiddels wortel heb geschoten.

Tegenwoordig raken overal ter wereld mensen in opstand tegen mensonwaardig beleid, schrijnende ongelijkheid en asociale multinationals. Zelfs in landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn er meer en meer jonge mensen die opkomen voor het perspectief van het Democratisch Socialisme. Vroeg of laat kan dit ook in Nederland gebeuren, als wij ons daarvoor inzetten. In 2017 wilde ik niet langer aan de kant staan en werd lid van de SP. Mijn overweging was dat de SP met hun kernwaardes menselijke waardigheid, gelijkheid en solidariteit en haar consistente kritiek aan de neoliberale ideologie de meest geloofwaardige politieke kracht is die een dergelijk perspectief kan uitdragen.

Zowel mijn multinationale achtergrond al ook mijn passie voor de natuurwetenschappelijke kijk op de wereld zijn terug te vinden in de uitgangspunten, die mij persoonlijk nadrukkelijk tot socialist maken. Te vaak leidt het kapitalisme tot ongelijkheid, uitbuiting en ontvreemding en het oprukken van neoliberale en/ of racistische ideologieën. Te vaak leiden kapitalistisch verdienmodellen ook tot verspilling van waardevolle natuurlijke bronnen. En te vaak leidt de strijd om natuurlijke bronnen tot oorlog, die een rationele aanpak van de energietransitie op wereldschaal in de weg staan.

Als afdelingssecretaris wil ik ertoe bijdragen, dat onze afdeling weer tot bloei kom en een krachtig instrument blijft in de strijd voor de kleine en grote verbeteringen van onze maatschappij.

U bent hier