h

Stadionkwartier

2 oktober 2016

Binnenstadsvisie vastgesteld

In de afgelopen raadsvergadering is de Binnenstadvisie unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt er in de komende begroting van 2017 negen miljoen uitgetrokken voor de verbetering van de openbare ruimte in de Binnenstad. Ook wordt het Stationsgebied aangepakt zodat het mooi visitekaartje wordt voor onze stad.

Lees verder
20 maart 2009

SP Steunt VVD-motie: heien gaat voorlopig door

Tijdens de speciaal ingelaste raadsvergadering van dinsdag 17 maart werd besloten dat het heien in het Stadionkwartier voorlopig doorgaat.

Lees verder
15 maart 2009

Heioverlast in Stadionkwartier

Er is veel beroering in het Stadionkwartier. Er wordt geheid voor de bouw van een wooncomplex met drielaagsparkeerkelder en dat zorgt voor overlast.

Lees verder
1 maart 2009

Heien in Stadionkwartier

Zaterdag 28 februari las ik in het ED dat er een volksopstand was in en nabij het Stadionkwartier. Na goed lezen bleek dit enigszins overdreven geformuleerd. Wij schrokken echter wel van het feit dat er om 19.30 uur nog heiwerkzaamheden plaatsvonden. Dit is niet volgens de afspraak en had niet mogen gebeuren. Het verbaast ons niet dat juist hierom, en vanwege het feit dat het heien nog drie weken langer doorgaat, de emoties hoog opliepen.

Lees verder
12 februari 2009

Keuzes maken... Bouwen of stilte in het Stadionkwartier

Als raadslid van de SP moet ik vaak keuzes maken. Maar keuzes over bijvoorbeeld bouwen in het centrum, met name het Stadionkwartier is een echt hoofdpijndossier. Juist over dit dossier wordt veel gesproken en geschreven. Ik wil graag even uitleggen hoe wij zijn gekomen zijn tot de keuze voor het bouwen in het Stadionkwartier.

Lees verder

U bent hier