h

Bewoners 'Witte huizen' Tongelre strijden tegen sloop

10 februari 2015

Bewoners 'Witte huizen' Tongelre strijden tegen sloop

Foto: SP

'Slopen? Bezopen!’ Dat is wat de bewoners van de witte huizen in de Rustenburgstraat e.o. zich bedachten toen ze erachter kwamen dat Woningcorporatie Trudo de woningen wil gaan slopen terwijl ze niet weten wat ze er uiteindelijk mee gaat doen en ze niet weten wannéér ze de woningen wil gaan slopen. Voor de bewoners zelf en voor de SP is het duidelijk: Deze unieke woningen in een prettige woonomgeving moeten behouden blijven!

Vorig jaar is de SP in eerste instantie een onderzoek gestart naar de beoogde sloop van de woningen aan de Telefoonstraat en omgeving. Trudo houdt daar de bewoners al jaren aan het lijntje over de beoogde sloop. Bewoners weten al ruim 6 jaar niet wat ze te wachten staat en kunnen daardoor geen plannen maken en durven niet te investeren in bijvoorbeeld een nieuwe vloerbedekking of achtertuin. Tijdens dat onderzoek bleek al snel dat de bewoners in de buurt van de Rustenburgstraat in hetzelfde schuitje zitten. Zij weten ook niet waar ze aan toe zijn. Dit deed SP besluiten het onderzoek naar de sloop van woningen uit te breiden. In beide buurten samen gaat het om ongeveer 100 woningen.

In beide buurten zijn er inmiddels bewonersbijeenkomsten gehouden, met als resultaat dat de bewoners besloten het heft in eigen hand te nemen. Een commissie is opgestart. Omdat beide groepen bewoners in eerste instantie om duidelijkheid verlegen zitten (sommigen al ruim tien jaar), wilde de commissie één van de directeuren van Trudo uitnodigen om uitleg te komen geven tijdens zo’n bijeenkomst. Directeur de heer Toemen wilde echter niet langskomen. Hij gaf aan: “Niemand van ons zal ooit op zulke bewonersbijeenkomsten afkomen. Als mensen vragen hebben, of iets dergelijks, dan kan men individueel bellen of langskomen”, aldus Toemen, die over Klanten en Emancipatie gaat. In november 2014 is de SP daarom samen met beide groepen mensen naar Trudo zelf gegaan om verhaal te halen.

Aldaar kon Dhr. Toemen nog steeds niet vertellen wat er met de woningen ging gebeuren. Verder kon hij ook geen sloopdatum noemen. Om de bewoners niet onverrichter zaken weer naar huis te laten gaan is gevraagd wanneer hij dan wel wist wat en wanneer er iets ging gebeuren. 31 december 2014 zou Trudo met een antwoord komen. Maar helaas, al deze bewoners werden voor de zoveelste keer teleurgesteld door de valse beloften van de eigen woningcorporatie.

De bewonerscommissie Rustenburg heeft daarop een brief naar de wethouder van de gemeente Eindhoven gestuurd (zie de bijlage onderaan dit artikel), opdat deze met Trudo in gesprek zou gaan, met als doel de vaak gevraagde duidelijkheid over de toekomst van de woningen en van de bewoners zelf.

Op 27 januari heeft de SP deze ‘ingekomen brief’ in de raadsvergadering aangehaald en benadrukte de ernst van de situatie. De wethouder geeft op korte termijn een reactie op die brief en houdt de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

Lokale omroep Studio 040 maakte op 2 februari een mooie reportage van de buurt en de sloopperikelen van de 'Witte huisjes' in Tongelre

In het nieuwsbericht is te zien hoe moeilijk het voor de bewoners is om in deze situatie te zitten. Wel moet worden vermeld dat de huidige huurders, met een regulier huurcontract, er kunnen blijven wonen tot het moment van overlijden of bij vrijwillige verhuizing. Dat weerhoudt de bewoners er echter niet van om op te komen voor het behoud van deze geweldige woningen.

De bewonerscommissie heeft meerdere drukbezochte bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarin vele zaken werden besproken. Men is het erover eens dat deze woningen uitstekend zijn voor ‘levensloopbestendig wonen’. In andere woorden: Met kleine aanpassingen prima om er oud te worden. De buurt heeft een sterke gemeenschap, er is veel groen, het is er ruim en rustig. Vrijwel alle bewoners, dus ook de woningbezitters en de tijdelijke huurders, willen daar hun bestaan opbouwen. Zelfs over de staat van de woningen komen vrijwel alleen maar lovende woorden.

De bewoners hebben een bouwkundig ingenieur naar de technische staat van de woningen laten kijken. Trudo geeft namelijk aan dat de woningen ‘niet meer rendabel’ zijn en dat ze daarom moeten worden gesloopt. Volgens de bewoners en volgens de ingenieur is de staat, met kleine aanpassingen, prima bewoonbaar. Tevens is het een vreemde houding van de woningcorporatie, omdat er een korte periode bestond waarin enkele woningen zijn verkocht. Kennelijk zijn ze dus toch prima bewoonbaar, anders ga je ze niet verkopen.

In een schrijven van Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven staat vermeld dat de panden en de omgeving ‘Hoog monumentwaardig’ zijn. Het stichtingsbestuur is, in samenwerking met anderen, verder naar de situatie gaan kijken, dankzij de inzet van de bewoners zelf (zie de bijlage onderaan dit artikel).

In deze buurt, maar ook in de buurt van de Telefoonstraat e.o. en in de buurt van de Sportlaan en de Hastelweg - nabij bedrijventerrein De Hurk – lijkt er een uitsterfconstructie te bestaan. Wanneer huurwoningen leeg komen, vanwege verhuizing of overlijden, worden er tijdelijk huurders met een Leegstandscontract gehuisvest. Als deze gang van zaken jarenlang door blijft gaan, dan is het voor een woningcorporatie steeds eenvoudiger om over te gaan tot sloop. Men hoeft dan immers geen rekening te houden met een Sociaal Plan om reguliere huurders te herhuisvesten en kan eerder aantonen dat de buurt en de woningen ‘verwaarloosd’, dan wel ‘onrendabel’ zijn. De woningen raken in verval, de sociale samenhang valt uit elkaar en de buurt gaat achteruit. Deze angst is zeer reëel en aanwezig.

SP Eindhoven neemt dit heel serieus. Dit is kennelijk een gehaaide, maar wel legale manier om op den duur te komen tot sloop en nieuwbouw. De sociale huursector staat al jaren onder druk, de huren worden alsmaar hoger en de beschikbaarheid van goedkope, kwalitatief goede huurwoningen loopt zienderogen achteruit.

Het wachten is nu op het antwoord van de wethouder betreft de Rustenburgstraat e.o. en op het antwoord van de woningcorporatie betreft de Rustenburgstraat en de Telefoonstraat e.o.

Het krijgt hoe dan ook een vervolg. De SP blijft deze strijd steunen.

Marcel Lathouwers Raadslid SP Eindhoven

Reactie toevoegen

U bent hier