h

Woningcorporatie Trudo stelt bewoners van Vandael en Zweedse woningen diep teleur

4 september 2014

Woningcorporatie Trudo stelt bewoners van Vandael en Zweedse woningen diep teleur

Wooncorporatie Trudo lijkt de overlijdensdatum van haar bewoners te kunnen voorspellen door de sloopdatum van de Vandael en Zweedse woningen in Tongelre vast te zetten op februari 2021. Eerder liet Trudo de bewoners weten dat de bewoners er konden blijven wonen zolang ze wilden. Omdat Trudo niet bereid was om naar een bewonersbijeenkomst te komen zijn 30 bewoners samen met de SP zelf maar bij Trudo op bezoek gegaan om verhaal te halen.

Wooncorporatie Trudo heeft de bewoners van de Vandael woningen eerder een brief geschreven, dat hun woning op termijn zal worden gesloopt. In die zelfde brief staat dat niemand zich zorgen of ongerust moest maken omdat iedereen zolang kon blijven wonen als hij wilde. In een latere toezegging veegde Trudo alle brieven en beloftes van tafel zijn en 'dat zo lang als we willen', is beperkt tot de sloopdatum: februari 2021.

Voor de VanDael woningen is de sloop inmiddels aangemeld bij de gemeente. Dat betekent dat deze voor 2021 moet worden uitgevoerd. Een definitieve datum kon de heer Toemen niet geven, omdat vanwege het betalen van de verhuurdersheffing een reorganisatie heeft plaatsgevonden.

Bekijk de hele bijeenkomst in onderstaande video (45 minuten):

Trudo heeft de afgelopen tijd ook vroegtijdig schulden afgelost ter waarde van 5 miljoen euro, waardoor het nu niet meer mogelijk is nieuwe projecten te ontwikkelen of te financieren. Mede door dit beleid en deze keuze heeft  Trudo, volgens de Heer Toemen, de huren met niet meer dan de inflatie (2.75%) hoeven te verhogen. Maar de financiën zijn nu redelijk op orde, dus gaan we nu alle plannen opnieuw bekijken en voor het einde van het jaar worden de bewoners hiervan op de hoogte gesteld.

Voor de Zweedse woningen (afrikanenwijk in Tongelre) is er wel de intentie ze te slopen, maar daarvan zijn de plannen minder concreet. Deze plannen zullen de komende maanden ook nader bekeken worden. De Heer Toemen beweerde dat de staat van de huizen zo slecht is dat sloop de enige oplossing is. Een van de bewoners merkte terecht op, dat deze zelfde woningen 5 jaar geleden zijn aangeboden via slimmer kopen. Toen waren het geweldig goede woningen. Hierop had de heer Toemen geen antwoord en hij vond de actie van 5 jaar geleden niet zo gelukkig gekozen.

Hij was alleen bereid om iemand te sturen, die naar de verpaupering van de wijk zou komen kijken, met de bedoeling daar snel iets aan te doen. Daarvoor maken we snel een afspraak.

De heer Toemen heeft wel in naam van Trudo de handtekeningen in ontvangst genomen waarop de bewoners hun eisen hebben geformuleerd, maar was niet bereid toezeggingen te doen en zeker geen handtekening (Voor wat die waard is bij Trudo) te zetten onder onze eisen:

  1. De woningbouwcorporatie gaat niet voor 1 januari 2020 over tot sloop.
  2. Wanneer er na deze termijn besloten wordt om te slopen, moet Trudo minimaal een jaar van tevoren concrete uitvoeringsplannen overleggen aan de bewoners, alvorens er gesloopt gaat worden.

Namens De Vandael bewonersgroep, Vertegenwoordiging Zweedse woningen, Huurdersbelangen SP

Lees het eerdere artikel over het onderzoek van de SP bij de Van Dael woningen in Tongelre.

Reactie toevoegen

U bent hier