h

Trudo stelt bewoners teleur

20 januari 2014

Trudo stelt bewoners teleur

Een tijdje terug hebben zich enkele bewoners uit Tongelre bij de SP gemeld. Ze waren nogal ongerust over hun woningen en over hun toekomst. Men wist niet wat er met hun woningen ging gebeuren. Na een telefoontje met diens woningcorporatie Trudo en na onderzoek in de buurt bleek dat het inderdaad heel ongewis is. Vele buurtbewoners hebben al aangegeven hier gezamenlijk werk van te willen maken.

In het stukje Tongelre, tussen de spoorlijnen, staan een vijftigtal laagbouwwoningen. Ze worden veelal bewoond door oudere bewoners, maar ook door een flink aantal dertigers. Woningcorporatie Trudo heeft hen al jaren geleden te kennen gegeven dat ze worden gesloopt, maar weet zelf nog niet wanneer.

In de tussentijd leven al deze bewoners al die tijd in onzekerheid en weet men niet of ze verder een bestaan kunnen opbouwen. Op deze manier wordt men tegengehouden om investeringen te maken voor een renovatie van de tuin of een likje verf op de muur.

Na onderzoek van de Eindhovense SP afgelopen week, bleek dat er verschillende soorten contracten bestaan. De bewoners hebben het gevoel dat er veel ongelijkheid heerst, omdat de ene er al jaren voor een tientje per maand kan wonen en de andere het volle pond betaald van enkele honderden euro’s.

Daarnaast is er een verschil in onderhoud. Degenen met een kluscontract onderhouden zelf de woning, degenen met een contract voor onbepaalde tijd kunnen enigszins onderhoud en renovatie verwachten, maar degenen met een tijdelijk contract kunnen helemaal niets verwachten van de woningcorporatie. Op o.a. het collectief onderhouden van gemeenschappelijke achterpaden is niet heel diep ingegaan, maar hier worden ook erge lasten van ondervonden.

De SP maakt een rapport van het onderzoek. Meer dan de helft van de bewoners hebben hier aan meegeholpen. Het ligt al aan de uitkomsten van het rapport wat we ermee gaan doen. Dat we er iets mee gaan doen staat vast. De bewoners zullen één dezer dagen ook een brainstormavond gaan organiseren, om te bekijken hoe men gezamenlijk zaken kan aanpakken.

Het is goed dat men dit samen aan wil pakken, want enkel een brief schrijven of een telefoontje plegen met woningcorporatie Trudo mondde in alle gevallen uit op een teleurstellende reactie. Trudo hield zich vooral afzijdig en kon geen fatsoenlijke antwoorden geven op de vragen die men stelde.

Bent u ook bewoner van één van de Van Daelbouw-woningen tussen de sporen in Tongelre, maar heeft u ons nog niet kunnen spreken? Schroom dan niet om even een brief of een e-mail te sturen. U kunt via deze link http://eindhoven.sp.nl/adres-partijkantoor contact met ons opnemen.

Marcel Lathouwers
Commissielid Ruimte en Vastgoed
SP Eindhoven

Reactie toevoegen

U bent hier