h

Bennekel

21 juni 2018

Buurtplatform Bennekel Belang draait op volle kracht maar hoe ziet dat er uit na 2018?

Sylvie van Dijk en Birgit Peeters van Wijkteam Gestel hebben vrijdag 15 juni 2018 een bezoek gebracht aan Buurtinfowinkel aan de Tinelstraat in de Bennekel. Met veel energie en nog meer enthousiasme krijgen de medewerkers van bewonersorganisatie Buurtplatform Bennekel Belang (BBB) veel voor elkaar. Met hulp van bestuur ondersteuner Teun, administratieve kracht Maria en vele vrijwilligers draait het platform op volle kracht.

Lees verder
14 september 2015

SP op bezoek in de Bennekel met vragen over WIJeindhoven

Twee SP raadsleden hebben op maandag 14 september een bezoek gebracht aan de buurt De Bennekel in Eindhoven. Reden hiervoor zijn de aanhoudende klachten over WijEindhoven en de zorg in de gemeente. De SP koos de Bennekel omdat WIJeindhoven hier al het langst actief is. Ook speelden vragen over de zorg in de buurt een grote rol bij ons bezoek.

Lees verder
25 mei 2011

Gemeenteraad een stuk verder met kamerverhuur en aanpak overlast

Eind mei beslist de raad over een voorstel van een raadswerkgroep om de kamerverhuur beter te reguleren om zo overlast beter tegen te kunnen gaan. Het college zal daarmee ook opgedragen worden om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren en een Meldpunt Woonoverlast in te stellen.

Lees verder
2 maart 2010

Overleg tussen buurten over kamerverhuur en appartementensplitsing

Op maandag 1 maart was er een overlegavond tussen een aantal buurten en een tiental professionals over het probleem van de (meestal illegale) kamerverhuur en appartementensplitsing in wijken met veel goedkope koophuizen.

Lees verder
31 december 2009

Kamers en appartementen in de Bennekel

Na noodkreten uit de buurt over de explosieve groei van het aantal panden met kamerverhuur en appartementensplitsing in vijf straten in De Bennekel heeft de SP daar buurtonderzoek gedaan. Het gaat om voormalige huurwoningen van de SWS en Trudo, die een jaar of twintig geleden verkocht zijn. Dit om het eigen woningbezit te bevorderen.

Lees verder

U bent hier