h

Buurtplatform Bennekel Belang draait op volle kracht maar hoe ziet dat er uit na 2018?

21 juni 2018

Buurtplatform Bennekel Belang draait op volle kracht maar hoe ziet dat er uit na 2018?

Sylvie van Dijk en Birgit Peeters van Wijkteam Gestel hebben vrijdag 15 juni 2018 een bezoek gebracht aan Buurtinfowinkel aan de Tinelstraat in de Bennekel. Met veel energie en nog meer enthousiasme krijgen de medewerkers van bewonersorganisatie Buurtplatform Bennekel Belang (BBB) veel voor elkaar. Met hulp van bestuur ondersteuner Teun, administratieve kracht Maria en vele vrijwilligers draait het platform op volle kracht.

Ria, al vanaf het begin betrokken, is de drijvende kracht. Samen met Leny, Helma, Mark en Wim vormt zij het dagelijks bestuur van BBB. In het voorjaar van 1992 is door de gemeente Eindhoven onderzoek verricht om de leefbaarheid in de Bennekel vast te stellen. Gebleken is toen dat er flink werk aan de winkel was om de leefbaarheid binnen deze wijk te verbeteren. Na intensief onderzoek onder de buurtbewoners en met de nodige vrijwilligers is destijds vorm gegeven aan het huidige platform.

Inmiddels is BBB betrokken bij veel initiatieven en projecten in de wijk die ertoe bijdragen dat de Bennekel een fijne plek is om te wonen. Een belangrijke functie van BBB is het tijdig zien van problemen in de wijk en daar dan mee aan de slag gaan. Voor een opsomming van de vele activiteiten van BBB is hier geen plaats. Geïnteresseerden verwijzen wij graag naar de website www.bennekel.nl. Inmiddels krijgt de website steeds meer het karakter van een community.

Opvallend is dat BBB dankzij een goede samenwerking met woningbouwcoöperaties, onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en de Gemeente Eindhoven veel voor elkaar krijgt. Zo heeft BBB er mede voor gezorgd dat een decennium geleden de slecht onderhouden huizen in de Bennekel niet gesloopt zijn. Nadat men deze slecht onderhouden huizen vervolgens in de verkoop wilde doen heeft BBB ervoor gezorgd dat de huizen eerst gerenoveerd zijn voordat ze werden verkocht.

Meest in het oog springend is toch wel de focus op taalvaardig maken van kinderen en volwassenen. Door de krachten van alle partijen die in de wijk voor kinderen actief zijn te bundelen is het project Kansen voor Kinderen opgestart. Het taalvaardiger maken van kinderen via voorschoolse opvang, via het programma Woordenschat op BS De Kameleon en door huiswerkbegeleiding te bieden voor groep 7-8 van de BS en voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Met als doel dat kinderen met een taalachterstand of kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben een kansrijke start kunnen maken naar het vervolgonderwijs.

Ook volwassenen zijn van harte welkom. Op 5 momenten in de week kunnen wijkbewoners meedoen in een groep om onder begeleiding de Nederlandse taal beter te leren spreken, schrijven en lezen.

Het succes is zo groot dat er wachtlijsten zijn ontstaan voor kinderen en volwassenen die aan de verschillende projecten willen deelnemen.

Hierboven staan twee voorbeelden van hoe BBB opkomt voor bewoners in de wijk die dat zelf moeilijk vinden of die de gevolgen van bepaalde acties niet kunnen overzien. Daarnaast valt op dat er op lange termijn wordt gedacht. Het vroegtijdig zien van problemen en daarop anticiperen is de kracht van dit platform.

Wij als SP steunen dit soort bewonersorganisaties die met behulp van een bescheiden bijdrage van de Gemeente Eindhoven, de steun van organisaties/instellingen en de inzet van vele vrijwilligers een platform draaiend kunnen houden waar velen plezier aan beleven. Het gaat niet om grote bedragen. Maar de bijdragen

zijn wel een voorwaarde voor het blijven bestaan van bewonersorganisaties als BBB. Daarom zal de SP zich altijd hard blijven inzetten om goed draaiende bewonersorganisaties te behouden. Het is nog niet duidelijk of de gemeentelijke subsidie in 2019 gekort zal worden. Mocht dat wel gebeuren dan zullen wij er alles aan doen om succesvolle en gezonde bewonersorganisaties als BBB overeind te houden.

Foto: Birgit Peeters

Leny, Helma en Ria bestuursleden van BBB. Op de foto ontbreken Wim en Mark (penningmeester)

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier