h

Best

18 oktober 2013

Geluidsmetingen in Best-Zuid: resultaten na één jaar

Op 16 oktober werd het rapport gepresenteerd van één jaar geluidsmeting in Best Zuid. Het rapport gaat vooral over weg- en vlieglawaai, in mindere mate over raillawaai. De presentatie was op een openbare avond in het Stadhuis van Best. Bernard Gerard was erbij.

Lees verder
7 december 2012

Tussenrapportage geluidsmeetpalen Best-Zuid

De gemeente Best heeft op haar website een tussenrapportage gepubliceerd van wat de vier meetopstellingen van Geluidsnet in Best-Zuid aanwijzen.

Lees verder
29 maart 2012

Resultaten van de geluidsmeetposten in Best

Wie naar de algemene site van Geluidsnet gaat, treft daar maar één meetresultaat uit Best aan. Dit terwijl er vier meetposten zijn. Dat schijnt aan een softwareprobleempje te liggen dat nog opgelost moet worden.

Lees verder
30 oktober 2011

Actie rond het Tejaterke in Best

Op 18 oktober jl. hebben de SP- werkgroep Best en een vertegenwoordiging van de verenigingen die in het Tejaterke onderdak zijn plannen besproken om de actie voor het behoud van het Tejaterke kracht bij te zetten.

Lees verder
26 oktober 2011

Werkgroep Best benoemt contactpersoon

Tijdens de maandelijks werkgroep vergadering van SP Best is Annette Wilting-Mesicek officieel als contactpersoon benoemd. Vanaf vorig jaar is de Eindhovense SP-er Henk van der Wal bezig geweest om de leden zover te krijgen dat ze een werkgroep vormen en aan de gang gaan.

Lees verder
18 oktober 2011

Ketting voor solidariteit in Best

In de bibliotheek in Best loopt tot en met 12 november een fototentoonstelling onder de titel 'Bijzondere werknemers': de persoonlijke verhalen van 21 werknemers met een SW-indicatie.

Lees verder
5 oktober 2011

Bijeenkomst werkgroep Best

Op maandag is de werkgroep Best weer bijeen gekomen en hebben wij natuurlijk uitgebreid teruggekeken op onze aanwezigheid op de Sociale Markt van 18 september jongstleden.

Lees verder
20 september 2011

SP zet zich in voor behoud van ’t Tejaterke in Best

Hoewel Best alleen nog maar een SP-werkgroep kent, vond de SP-afdeling Eindhoven het hoog tijd om de Bestse inzet tot behoud van ’t Tejaterke te komen ondersteunen tijdens de Sociale Markt op “Bevrijdingsdag”, zondag 18 september.

Lees verder

U bent hier