h

SP zorgt voor een gezond leefklimaat op en rond De Hurk

4 april 2016

SP zorgt voor een gezond leefklimaat op en rond De Hurk

Foto: SP

De SP heeft samen met de PvdA een motie ingediend om de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) onderzoek te laten doen naar de gezondheidseffecten van bedrijventerrein De Hurk op de omwonenden. Het College omarmde deze motie. Daarnaast wordt de zware industrie uit de randen van De Hurk op den duur verbannen. Met een GGD-rapport over de gezondheidseffecten op omwonenden van industrieterrein De Hurk, hebben we een bron die de raad kan gebruiken in toekomstige besluitvorming.

Naast dat het onderzoek in de toekomst gebruikt kan worden bij besluitvorming, dient het ook als handvat voor de bedrijven én de omwonenden bij het bespreken van het bestemmingsplan De Hurk, wat op termijn weer ter discussie staat.

‘Zonder onderzoek naar de feiten heeft niemand recht van spreken’, zo betoogde SP-raadslid Marcel Lathouwers. Binnen het onderzoek moet volgens de SP worden gekeken naar de opeenstapeling van de gezondheidseffecten, afkomstig van zowel het bedrijventerrein als van de omliggende wegen N2 en A2. Hierdoor krijgt iedereen zicht op de situatie zoals die in het onderzoek wordt aangetoond. In het onderzoek worden ten minste de gezondheidseffecten met betrekking tot lucht-, geur-, geluidshinder en externe veiligheid geanalyseerd.

Foto: Onbekend

De bespreking van deze nota in de gemeenteraad leende zich ook voor de discussie over de toekomst van zware bedrijven op bedrijventerrein De Hurk. De SP heeft zich in het verleden, samen met veel belanghebbenden, ingezet om de zware bedrijvigheid uit héél het terrein te verbannen. Helaas is dit voor nu geen haalbare kaart. De raad heeft in november vorig jaar al besloten dat de zware bedrijvigheid (hoger dan milieucategorie 3) in de kern van De Hurk kan blijven bestaan. Het amendement van de SP om actief de randen van De Hurk te laten ‘verkleuren’, is met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad wil dus graag dat de gemeente de zware bedrijvigheid, buiten de kern van De Hurk, actief omvormt naar lichtere bedrijvigheid (met milieucategorie 3 en minder). De wethouder zegde toe om hiervoor een plan op te stellen. Dit houdt in dat de gemeente dankzij de SP geen nieuwe ‘zware bedrijvigheid’ meer toestaat. De huidige bedrijven kunnen er weliswaar blijven zitten, maar het College heeft nu aangegeven om met een plan te komen om de zware bedrijvigheid uit te faseren. Als zware bedrijvigheid op die locaties op den duur helemaal verbannen is, dan betekent het een hele winst voor de omliggende woonbuurten. Mogelijke gezondheidsschaden worden verder ingedamd en veiligheidsrisico’s worden beperkt.

Zware industrie, waar vooral grondstoffen worden geproduceerd en verwerkt, staat ook tot op zekere hoogte de gewenste groei van de lichtere hightech industrie in de weg. Ook kunnen starters en groeiers binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) deze ruimte heel goed benutten.

De voorgelegde nota is al een hele verademing. Het straalt kracht uit. Na de aanscherpingen van o.a. de SP is het nog een slag robuuster geworden. Laat de toekomst maar beginnen.

De SP wilde in de bedrijventerreinennota de focus nóg scherper leggen op de sectoren ‘Logistiek’ en ‘Hightech’. De SP maakt zich hard voor de toekomst. Deze moet dus stabiel en helder zijn, voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor de (toekomstige) ondernemers. De gemeente moet hier wat de SP betreft actief mee omgaan, door vooral bedrijven te werven uit de sectoren Logistiek en Hightech. Andere bedrijven mogen zich hier natuurlijk wel vestigen, maar zij zouden dan uit eigen beweging moeten komen. Helaas viel deze scherpere focus niet in de smaak bij het College en de andere partijen.

Verder is de Eindhovense SP al tijden bezig met het zoeken naar mogelijkheden om Parkmanagement te realiseren. Te beginnen bij bedrijventerrein De Hurk. Omdát wij dit al jaren binnen de muren van het gemeentehuis als idee op tafel leggen, wordt dit nu ook door de gemeente omarmt. In de nota wordt ‘Parkmanagement’ dan ook meermaals benoemd als één van de middelen om, op bedrijventerreinniveau, duurzaamheidsmaatregelen collectief aan te pakken. Dit heeft tegelijkertijd een goede uitwerking op het democratisch gehalte van de aanwezige ondernemersvereniging. Met Parkmanagement kan een dergelijke vereniging echter veel meer met elkaar bereiken, dan het gezamenlijk opwekken en opslaan van energie. Ze kan bijvoorbeeld ook veiligheidsrisico’s beperken en bekijken of en hoe afval kan worden hergebruikt. De SP is hiervoor met verschillende belanghebbenden in gesprek, als ook met Parkmanagers waar dit principe al geruime tijd wordt uitgevoerd. In het vervolg zal de SP de uitkomsten van deze gesprekken wereldkundig maken.

Meer weten over Parkmanagement? Lees dan ons stuk over Rampenbestrijding op Industrieterreinen middels Parkmanagement.

Reactie toevoegen

U bent hier