h

Woningcorporaties hebben genoeg vet op de botten

15 februari 2016

Woningcorporaties hebben genoeg vet op de botten

Landelijke onderzoeksrapporten wijzen uit dat woningcorporaties de afgelopen jaren flink hebben bezuinigd op onderhoudskosten, op nieuwbouwplannen en op renovaties, waaronder energiemaatregelen. Daarnaast wijzen ze uit dat vele woningcorporaties voldoende investeringscapaciteit hebben, vanwege hoge solvabiliteitspercentages. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is de kans groot dat het bedrijf de schulden zal afbetalen. SP stelde er in Eindhoven raadsvragen over.

De solvabiliteit zegt weliswaar niet veel over de liquide middelen (het contante geld in kas en op de bankrekeningen), maar geven wel aan dat woningcorporaties minder krap zitten dan ze over het algemeen doen voorkomen. Daarom stelde SP-raadslid Marcel Lathouwers vragen aan het College van B&W om te achterhalen hoe het met onze woningcorporaties zit. Zitten de vier woningcorporaties boven de minimumnormen en wat doen de gemeente en de corporaties met dit gegeven? Kan er niet gewoonweg meer geïnvesteerd worden in de noodzakelijke renovaties, energiemaatregelen en woningbouwproductie?

We verwachten de antwoorden op deze raadsvragen binnen zes weken.

Reactie toevoegen

U bent hier