h

WeSP 16 maart 2014: Linksom uit de Crisis!

17 maart 2014

WeSP 16 maart 2014: Linksom uit de Crisis!

Hoe het 'rechtsom uit de crisis' gaat, hebben we de laatste jaren wel gemerkt. Maar hoe we ‘linksom uit de crisis’ kunnen komen was de uitdaging van deze weSP discussiemiddag. Na drie gevarieerde inleidingen en praktijkervaringen van een flink aantal deskundigen, bleek dat er geen eenvoudig eenduidig antwoord op deze stelling is. Daar was iedereen na afloop wel over eens.

Foto Wouter van Noort

Janny Koppens (Bestuurder bij FNV Bondgenoten Metaal) beet de spits af met een betoog over hoe de FNV sinds de crisis op zoek is naar de oorzaak en antwoorden. Econoom Ewald Engelen gaf de FNV het inzicht, dat een looneis van 3% een gerechtvaardigde eis was. Janny zei hierover: “De reacties hierop waren heftig, ze waren het niet meer gewend. Maar de financiële crisis los je niet op met loonmatiging. De FNV vindt dat iedereen meer koopkracht moet krijgen en dat echte banen aangeboden moeten worden.”

Foto Wouter van Noort

De tweede inleiding was van Mohamed el Haddad (voorzitter OVAA en BOOG). Hij gaf ons een kijkje in zijn droom voor Eindhoven: “In mijn droom is er één vorm van onderwijs, jongeren hebben werk of lopen stage, de participatiesamenleving is voor iedereen, niemand verdient meer als de burgemeester, er zijn geen voedselbanken, het is een vijver waarin alle vissen moeten kunnen zwemmen, we leren van 0 tot 100 jaar, individuele talenten worden benut en er is geen doelgroepen beleid”. Een prachtige, ideale droom, maar het riep wel veel reacties op in de zaal. Mohamed voegde toe “Het geen politiek verhaal maar een maatschappelijk verhaal. Het is even ‘out of the box’ denken.” Daar is hij goed in geslaagd.

Foto Wouter van Noort

De laatste inleiding kwam van kandidaat-raadslid van de SP Eindhoven Patrick van der Voort (directeur stichting Kleurrijke Stad). Hij borduurde verder op het verhaal van Mohamed. “Het is waar, je moet weer durven dromen. Mensen hebben behoefte aan dromen. Ze moeten niet gehouden worden aan bepaalde regels en in een keurslijf geduwd worden. We moeten allemaal de uitdaging aan gaan om een nieuwe wereld te krijgen. Er is een financiële crisis, maar de banken en bedrijven verdienen weer flink. En weer niet wordt er aan het belang voor het lange termijn gedacht. Voor Eindhoven als stad is de oplossing voor de crisis moeilijk. Maar met rood kan je een alternatief opbouwen. Gelijkwaardigheid en solidariteit zijn daar belangrijk bij. Er moet een rood & rebels alternatief opgebouwd worden. Maar met de politiek alleen zal dat niet genoeg zijn. Dat zullen we samen moeten doen. Daarom wil ik niet alleen vandaag van gedachten wisselen maar ook na de verkiezingen. Ik wil een bondgenootschap opbouwen met eenzelfde droom.” Gespreksleider Hans Horsten wilde na dit betoog wel eens weten waarop de SP denkt te bezuinigen als ze in het college komen. “Er valt overal over te praten. Maar de mens en de sociale sector moet bij ons centraal staan,” aldus Patrick.

Foto Wouter van Noort

In de zaal was een grote afvaardiging van maatschappelijke organisaties aanwezig. Kort en krachtig zetten die een enkele minuten hun belangrijkste punten neer.

Foto Wouter van Noort

Van PGE (Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven) was voorzitter John Bloemers aanwezig. Hij gaf aan dat volwaardig burgerschap en een positieve arbeidsmarkt steeds moeilijker wordt voor de doelgroep waar hij voor spreekt. “Regie houden over je eigen leven is waar het om gaat.”

Foto Wouter van Noort

Hans Matheeuwsen van het Vredesburo maakte de crisis wat groter “Wij zijn niet alleen betrokken bij dit stukje van de wereld. Maar hij is veel groter dan Eindhoven.”.

Foto Wouter van Noort

Firouza Hamidan Rad van Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen somde cijfers op over vrouwen in armoede en die logen er niet om. Firouza: “Er zijn voor vrouwen weinig passende leer en opleidings- en ondersteuningsmogelijkheden. De gemeente zou hier iets in kunnen betekenen.”

Foto Wouter van Noort

Een SP oplossing volgens Patrick van der Voort is de volgende: “Alleenstaande moeders moeten vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. Start een sociaal innovatiecentrum op die werkzoekende en werkende bij elkaar brengt. Zodat ze elkaar ondersteunen en motiveren. Stel kinderopvangplaatsen beschikbaar.”

Foto Wouter van Noort

Els Keet van Kdet (Klankbordgroep dak en thuislozen) had twee ervaringsdeskundigen meegenomen die het prachtig verwoorden. Eén van de twee wilde graag naar school maar omschreef kort welke problemen ze allemaal tegen kwam. De andere ervaringsdeskundige melde duidelijk “Er moet naar mensen zelf geluisterd worden en mensen moeten serieus genomen worden. En dan moet er niet met regels voor de dag gekomen worden”. Els Keet zelf voorspelde een hoop problemen als de dagopvang voor dak- en thuislozen dichtgaat.

Foto Wouter van Noort

Voorzitter Jelle Krol van de Voedselbank wist ons te vertellen dat het laatste jaar 100 pakketten méér uitgedeeld worden in Eindhoven. Nu lukt het nog om redelijk gevarieerde pakketten te maken, maar aangezien de vraag blijft toenemen heeft hij er een hard hoofd in of dit blijft lukken.

Foto Wouter van Noort

Gerard van Heeswijk van Actiecomité Huuralarm maakte kort duidelijk “Voor huurders waren het niet de makkelijkste jaren en het wordt steeds moeilijker”.

Foto Wouter van Noort

Namens de Vrouwen Vereniging sprak Fereshteh Moradi. Vanuit haar functie probeert ze vrouwen aan werk of vrijwilligerswerk te helpen. Haar advies “Maak van elke vrijwilligersbaan een betaalde baan”. Een oplossing die veel aanwezigen aansprak. De reactie van fractievoorzitter SP Bianca van Kaathoven hierop was “Toen we nog in het college zaten (van 2006 tot 2010) waren we de sociaalste stad van Nederland. Ons standpunt is de bestrijding van armoede is werk. De SP wil fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon.”

Foto Wouter van Noort

Als laatste zaalspreker kreeg Jean Paul Close van de Stad van Morgen het woord. Volgens hem moet de overheid open staan voor initiatieven van de burger en niet moet vervallen in oude patronen of belangen. Jean Paul is op zoek naar de oplossing van de toekomst.

Foto Wouter van Noort

Patrick van der Voort sloot de middag af: “Eindhoven is een plek voor heel veel verschillende mensen. Maar voor de ‘The winner takes it all’ mentaliteit mogen wij de ogen niet sluiten. Iedereen kan op zijn eigen vlak iets bereiken, maar we zouden een bondgenootschap moeten sluiten voor een rebels & rood Eindhoven.”

Foto Wouter van Noort

En met deze mooie plannen wil ik de samenvatting van deze zeer informatieve discussiemiddag afsluiten.

Anke van Hest

Reactie toevoegen

U bent hier