h

Discussiebijeenkomst 'LINKSOM uit de CRISIS'

5 maart 2014

Discussiebijeenkomst 'LINKSOM uit de CRISIS'

Op zondag 16 maart van 14.00-16.00 uur houdt SP Eindhoven een discussiebijeenkomst met het thema 'LINKSOM uit de CRISIS'. De bijeenkomst vindt plaats in Grandcafé Usine aan de Lichttoren 6.

Gespreksleider Hans Hosten in gesprek met Janny Koppens (bestuurder bij FNV Bondgenoten Metaal), Mohamed el Haddad (voorzitter OVAA) en Patrick van der Voort (Kandidaat raadslid van de SP).

Nadat de gasten zijn/haar linkse kijk op de crisis, de aanvallen op de verworvenheden van de verzorgingsstaat en de zogenaamde participatiemaatschappij hebben geven, gaan we in gesprek met enkele zaalsprekers met een specifieke deskundigheid (o.a. Voedselbank, Leger des Heils, Stad van Morgen, Vredesburo, Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen, Klankbordgroep dak en thuislozen) en het overige publiek om hun ervaringen uit de praktijk te horen. Zij zullen kort weergeven hoe de (gevolgen van de) crisis zich laat voelen in hun werkgebied/sector.

Nadat alle sprekers hun visie gegeven hebben, zal Hans Horsten aan de hand van vragen en stellingen de zaal uitnodigen om het woord te doen. De bedoeling dat we alternatieven ideeën uitwisselen, anders dan die van deze regering.

Toegang is gratis. Ook voor niet leden. Na afloop trakteert de SP op een drankje.

Opmerking: de PvdA Eindhoven is ook uitgenodigd als gastspreker maar wil vooraf aan de gemeenteraadsverkiezingen niet al de discussie aangaan over hoe we linksom of rechtsom uit de crisis kunnen komen.

Reactie toevoegen

U bent hier