h

Wethouder werkt liefst zonder bemoeials

21 september 2013

Wethouder werkt liefst zonder bemoeials

Deze indruk geeft wethouder Schreurs steeds meer. Op 23 april werd bij de behandeling van het pijndossier bibliotheekbezuiniging een amendement (pdf-file) aangenomen: drie maanden voor de sluiting van elk filiaal zouden de alternatieven voor de bibliotheekfunctie in de wijk naar de raad komen.

Dit amendement werd unaniem aangenomen en maakt onderdeel uit van het raadsbesluit. Een raadsbesluit waar de SP niet mee kon instemmen: alle filialen worden gesloten en onvoldoende, lees minimaal, vervangen waar het de wijkvoorziening betreft. Dat de basisscholen een eigen boekencollectie krijgen is fijn, maar ook dat alternatief is onvoldoende geregeld.

Reportage Studio040

Nu blijkt dat de wethouder de raad helemaal niet betrekt bij de besluitvorming, in de commissie kwam zij met een vaag verhaal over directe democratie: de wijkbewoners mochten hun mening geven, sneller en handiger dan wanneer de raad dat doet. Dat die wijkbewoners voor het blok werden gezet: de keus voor behoud van hun filiaal zat niet in de enquête, vergat de wethouder gemakshalve in haar verhaal.

In de raadsvergadering van 17 september kwam de wethouder met een nieuw raadsvoorstel, het oude was voor haar niet uit te voeren. De argumentatie daarbij was niet overtuigend maar wel schokkend: de directeur gaat weg, de ambtenaar is ziek, maar ook: sommige scholen willen niet meedoen. In mijn bijdrage stelde ik dat de wethouder eerder zelf had moeten melden dat de opdracht voor haar niet uitvoerbaar was.

Het nieuwe raadsvoorstel was slecht: de raad moest nu met terugwerkende kracht sluitingen en alternatieven goedkeuren en daarnaast accepteren om voortaan later mee te mogen beslissen.

De SP vond die oplossing veel te kort door de bocht en dus onacceptabel. De VVD kwam sussend met een zoethoudertje: elke twee weken even bijpraten in de raad.

Het was choquerend om vast te moeten stellen dat het grootste deel van de raad accepteerde dat de wethouder haar democratische plicht ontloopt en wegkomt met een nieuw, flauw aftreksel van de gemaakte afspraak.

Samen met het CDA dienden we een motie van treurnis (pdf-file) in, die haalde het dus niet, veel zaken zijn voorspelbaar in de Eindhovense raadszaal.

Wij blijven opletten, wethouder Schreurs houdt niet van bemoeials, wij zijn dat wel!

Ans Heesterbeek
Raadslid SP Eindhoven

U bent hier