h

Raad verwerpt SP motie

9 februari 2012

Raad verwerpt SP motie

In de raadsvergadering van dinsdag 7 februari is het "Raadsvoorstel met herzien ontwerp raadsbesluit verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2012)" besproken. Een uitgebreid stuk, waarin voorzieningen staan die de gemeente Eindhoven in het kader van de WMO wil vergoeden.

Dat de SP dergelijke stukken zeer kritisch leest, mag vanzelfsprekend zijn. Oud SP wethouder Hans-Martin Don had een heel sociaal WMO beleid in de vorige collegeronde neergezet. Eindhoven werd zelfs verkozen tot sociaalste stad van Nederland. Helaas zullen we dat met het huidige beleid zeker niet meer worden.

Zo blijft de SP moeite houden met het inzetten op "eigen kracht" en "het sociaal netwerk". Natuurlijk zijn er mensen die deze eigen kracht bezitten. Over die mensen maken wij ons ook geen zorgen. Onze zorgen blijven uitgaan naar de kwetsbare groep mensen zonder die eigen kracht of sociaal netwerk.

Ook komt in het raadsvoorstel de aanbesteding voor "hulp in de huishouding" weer terug. De SP had tijdens de begrotingbehandeling, dinsdag 8 november 2011, al een motie ingediend tegen deze aanbesteding. Destijds werd deze motie weggestemd door de coalitiepartijen. Wel had de wethouder toegezegd om een bestuurlijk aanbesteden traject toe te passen waarbij niet alleen op de prijs maar ook op kwaliteit wordt gelet.

En hier gaat het fout. Onlangs is gebleken dat, vooruitlopend op de aanbesteding zorginstelling, Archipel mensen die werken in de huishoudelijke zorg gaat ontslaan. Deze mensen worden uitbetaald in loonschaal FWG-15. Vervolgens worden deze mensen weer aangenomen door T-zorg-Archipel, maar als schoonmaker met een loonschaal FWG-10. Archipel geeft toe dat deze mensen hetzelfde werk blijven doen tegen minder waardering en een lager loon. Per 1 juli 2011 bedraagt het uurloon voor een volwassene in loonschaal FWG-15 9,25-12,38 euro terwijl in FWG-10 dit 8,91-9,96 euro is. Door de actie van Archipel zullen sommige mensen geconfronteerd worden met een uurloonverlaging van zo’n 20%.

Dat de SP dit onfatsoenlijk vind mag duidelijk zijn. Daarom heeft de SP een motie ingediend, die mede ondertekend werd door Leefbaar Eindhoven, LPF en het OuderenAppel om het college op te roepen om bij de aanbesteding echt te letten op kwaliteit en alleen een keuze te maken tussen zorgaanbieders die werknemers minimaal uitbetalen volgens loonschaal FWG-15.

De SP is verbaasd over het feit dat andere partijen zo positief blijven over het gekozen beleid van dit college. Dit kan enigszins als je het gekozen beleid vergelijkt met het huidige landelijke beleid, maar vergelijk je het met het beleid van de vorige collegeperiode, dan kan je alleen maar spreken van een verschraling.

En zoals zo vaak met het huidige college waren alleen de ondertekenaars voor deze motie. Alle andere partijen stemden tegen. Opmerkelijk, want landelijk hebben de fractievoorzitters van PvdA en GroenLinks ook het manifest van "Wij zijn de Thuiszorg" ondertekend. Zo merk je maar weer dat deze partijen hun eigen koers varen en belangen van de werknemer niet zo nauw nemen ook al noemen zij zichzelf "links" of "van de arbeid".

De SP blijft het verloop van deze aanbesteding nauwlettend volgen. Op 6 maart wordt de motie Kant (oorspronkelijk ingediend door voormalig SP-fractieleider Agnes Kant) in de Eerste Kamer behandelt. In de motie wordt voorgesteld om te stoppen met de verplichte aanbesteding binnen de WMO. Als deze motie het haalt, dan hoeft geen enkele gemeente meer een aanbestedingstraject te volgen en kan men een echte keuze maken tussen zorgaanbieders die hun werknemers uitbetalen voor het werk dat ze doen.

Ernest Maas
Raadslid SP Eindhoven

Manifest van "Wij zijn de Thuiszorg"
Digitale raadsagenda van 7 februari 2012

U bent hier