h

Eerste Bibliotheek definitief dicht

2 januari 2012

Eerste Bibliotheek definitief dicht

31 december 2011: De laatste dag dat mensen boeken kunnen lenen bij de bibliotheek in het Karregat. Volwassenen kunnen daarna terecht in het steunpunt in verpleeg- en verzorgingshuis Berckelhof. De kinderboeken komen waarschijnlijk op een basisschool terecht, maar het is nog niet duidelijk welke.

Dat dit nog steeds niet bekend is verbaast ons niet. 10 jaar geleden zijn niet voor niets de bibliotheekpunten in de basisscholen afgeschaft, omdat men geen ruimte en niet voldoende vrijwilligers had. Op de deur van bibliotheek Karregat hangt een briefje over de sluiting. Mensen kunnen vanuit Tongelre ook terecht in het Centrum, of het wijkfiliaal Vaartbroek of Strijp.

Veel reacties van bezoekers
Veel reacties van bezoekers

Wij zijn er om half een, een half uur voordat de deuren definitief op slot gaan. Aan de leestafel zit een dame te lezen, er zijn twee moeders met kinderen in de bieb. Een zestal volwassenen komt nog snel een boek halen of terugbrengen. Iemand anders komt een bos bloemen brengen voor het personeel en bedankt hen voor al het goede werk.

De medewerksters van de bibliotheek mogen niet met ons praten. Ze zijn goed geïnstrueerd door de afdeling Communicatie van de bibliotheek. De communicatiedame wist van onze komst, maar is net voor onze aankomst vertrokken. Jammer, want wij zijn oprecht benieuwd naar wat er voor de medewerksters geregeld is; komen zij nu op straat te staan? En wat gebeurt er met de kinderboeken?

De allerlaatste bezoekers verlaten de bieb
De allerlaatste bezoekers verlaten de bieb

We weten van omstanders dat de samenwerking met de scholen erg goed was. Door de coördinatie van de boekverspreiding via de bibliotheek, waren er voldoende boeken om alle kinderen aan het lezen te krijgen. Wij zijn benieuwd of deze coördinatie in de toekomst zo blijft, of dat één school profiteert of dat de boeken over de scholen verdeeld worden, zodat iedereen verliest.

De eerste bieb is definitief dicht
De eerste bieb is definitief dicht

We vragen aan de voorbijgangers wat ze ervan vinden. Eén mevrouw vertelt dat haar moeder ongeveer een jaar geleden is overleden in Berckelhof, de herinneringen zijn te vers. Ze verwacht niet dat ze het kan opbrengen om daar haar boeken te gaan lenen. De andere vestigingen zijn te ver uit de richting. Dus zal ze haar abonnement opzeggen en boeken gaan kopen. Ze verwacht daarom minder te gaan lezen.

Een paar mensen vinden het schandalig dat er wel veel geld gaat naar zaken als herbestrating van het Catharinaplein (onbegrijpelijk, dat lag er nog maar kort, de dure fonteintjes wijken voor bomen), het Van Abbemuseum en stoeptegels onnodig vervangen in de Doornakkerbuurt terwijl de wijkfilialen, waar iedereen wat aan heeft, verdwijnen.

Bloemen van de SP voor de medewerkers
Bloemen van de SP voor de medewerkers

Een mevrouw met een rollator voelt er niets voor om naar Berckelhof te gaan lopen. Het bezoek aan de bibliotheek Karregat kon ze combineren met boodschappen. Nu moet ze extra lopen, wat moeilijk gaat. Ze is ook bang de tocht voor niets te maken, omdat de collectie boeken op Berckelhof te klein is. Wij tippen haar om een taxbuspas aan te vragen, zodat ze met de bus naar het Centrum kan. Kost wat voor de gemeente, maar dan kan mevrouw blijven lezen.

Aartje van Oostenbrugge
Redactie SP Eindhoven

U bent hier