h

Zendmast Croy

25 maart 2011

Zendmast Croy

Dinsdag, in de raadscommissie Economie en Mobiliteit, werd de KPN zendmast op industrieterrein de Croy besproken. Een beladen onderwerp, waar ook binnen de SP fractie veel over is gesproken.

Deze zendmast staat vrij dicht op de Eindhovense wijk Genderbeemd en de bewoners van die wijk klagen al geruime tijd over gezondheidsklachten. De SP heeft deze klachten ook altijd serieus genomen, maar nergens was daar een wetenschappelijke onderbouwing voor te vinden.

De KPN zendmast op industrieterrein de Croy
De KPN zendmast op industrieterrein de Croy

De betreffende mast voldoet aan alle wettelijke eisen. Er is door verschillende onderzoekbureaus in en om de huizen gemeten, maar nergens was het stralingsniveau te hoog. Ook heb ik gesproken met enkele natuurkundigen en die verzekerde mij dat de straling van een dergelijke mast over de wijk heen gaat en dat de bewoners er geen last van kunnen hebben.

Eigenlijk was ik blij dat dit punt in de raadscommissie op de agenda kwam. Zeven bewoners uit de Genderbeemd kwamen voor aanvang van het agendapunt inspreken over hun ervaringen en klachten. En hun verhaal was duidelijk. Deze mensen hebben last van de zendmast en hun klachten zijn echt.

De zendmast dicht bij de huizen
De zendmast dicht bij de huizen

Voor mij was hun verhaal duidelijk genoeg om mijn rapporten met wetenschappelijke feiten aan de kant te schuiven. Ik koos de kant van de bewoners. In mijn reactie gaf ik dit ook aan. Ik ging de vergadering in met een wetenschappelijke onderbouwing, maar net als de PvdA en D66 heb ik ter plekke, na overleg met de fractievoorzitter, mijn standpunt gewijzigd. Ook ik vroeg om een onafhankelijk onderzoek en om te kijken naar mogelijkheden om deze mast te verplaatsen naar een meer geschikte plaats.

Ook Wethouder Helms, zelf een wetenschapper, stond open voor de reacties van de bewoners. Hij heeft een onderzoek toegezegd, waarbij de buurtbewoners, raadsleden, onderzoekers en andere belanghebbenden betrokken zullen worden. Geen directe oplossing, maar de bewoners weten nu wel dat er serieus naar hen wordt geluisterd.

Ernest Maas
Raadslid SP Eindhoven

Straling Eindhovense zenders blijft ver onder de gezondheidsnorm

U bent hier