h

Liever werk dan een uitkering!

17 november 2010

Liever werk dan een uitkering!

Het is nog vroeg als de medewerkers van de Ergon bedrijven in Eindhoven aan hun werkdag beginnen. Aan de poort van de hoofdvestiging in de Rooijakkerstraat krijgen ze een ongewoon welkom. SP-ers staan aan de poort om handtekeningen op te halen. De actie “Wij willen werk, geen Armoede” krijgt ook in Eindhoven een gezicht.

Veel mensen zijn blij met de aandacht die er voor hun bedrijf is. Een enkeling rijdt snel door. Eén man zegt dat hij ook goede dingen in de veranderingen ziet en daarom niet mee wil doen met de actie.

Veel mensen stoppen en nemen de informatie aan
Veel mensen stoppen en nemen de informatie aan

Aan de poort verschijnen ook Hans Lamers, de directeur communicatie, en Peter Quik, de algemeen directeur van de Ergon bedrijven. Hans-Martin Don, die in de afgelopen jaren als wethouder veel bereikt heeft voor de mensen die op de WSW en BW zijn aangewezen, sluit ook aan.

Hans-Martin Don helpt volop mee
Hans-Martin Don helpt volop mee

Ze vertellen dat de gemeente Eindhoven in de afgelopen jaren 100 WSW-plaatsen boven de wettelijke norm heeft gerealiseerd. Toch is er nog een wachtlijst voor een baan bij de Ergon. Er zijn in Eindhoven ook meer mensen bijgekomen die een WSW indicatie krijgen. Dit zijn mensen die vanwege hun handicap aangewezen zijn op een aangepaste werkplek. Veel van hen zaten in de bijstand. Vanuit de bijstand kwamen ze terecht in een re-integratieprogramma. De Ergon heeft een eigen bedrijf, Trabajo, dat deze mensen aan het werk helpt. Hier werd voor een aantal van hen duidelijk dat zij niet terecht kunnen in een reguliere baan en zo komen ze op de wachtlijst voor een WSW baan.

Trabajo, het re-integratiebedrijf van de Ergon
Trabajo, het re-integratiebedrijf van de Ergon

Dit jaar heeft de Ergon al te maken gehad met een forse bezuiniging. Peter Quik vertelt dat het gelukt is om deze goed op te vangen met zo min mogelijk nadelige effecten voor de medewerkers.

De kabinetsplannen om de regeling voor WSW, Wajong en Bijstand op één lijn te brengen vindt hij zo gek nog niet. “De ambitie om mensen aan het werk te zetten deel ik. Werk is beter dan een uitkering”.

De zorg die er bij de directie van de Ergon is, betreft vooral het vasthouden van het minimum loon. “In de aanloop naar dit kabinet was er bij de regeringspartijen sprake van dat de inkomensgarantie voor WSW-ers onder het minimum loon zou komen. Ik weet dat je het als SP-er niet wilt horen, maar waarschijnlijk is het te danken aan de inzet van Wilders, dat in het regeeraccoord aan het minimumloon is vastgehouden. Wij willen niet dat deze medewerkers onder het minimum loon gaan zakken. Het is wel duidelijk dat we het huidige salarisnivo niet vol kunnen houden. Ik hoop dat men de bezuinigingen doorvoert door de lonen van de zittende mensen te bevriezen en niet door te korten”.

Peter Quik en Hans-Martin Don in gesprek
Peter Quik en Hans-Martin Don in gesprek

Te denken dat deze mensen zomaar een baan in het bedrijfsleven vinden is kortzichtig. Hans Lamers geeft hier een mooi voorbeeld van “Ik had hier laatst een ondernemer over de vloer, die vond dat wij hem valse concurrentie bezorgden. Ik zei hem dat hij zoveel medewerkers als hij kon gebruiken direct mocht overnemen, inclusief de subsidie. Wij hebben voor onze mensen namelijk ook graag dat ze een reguliere baan vinden. Hij is zonder nieuwe medewerkers vertrokken”.

Voor meer dan 95% van de Ergon medewerkers is een reguliere baan onhaalbaar. De plannen om alle regelingen naar de gemeenten te laten gaan en het UWV te ontmantelen, is voor de heren ook een bron van zorg. Met name hoe de overgang gaat lopen.

Als de gemeenten de arbeids- en reïntegratietrajecten voor WSW-ers gaan inkopen, blijft Ergon dan partner? Naast WSW heeft Ergon de afgelopen jaren samen met de gemeenten succesvol ingezet op participatiebanen. Trabajo heet het bedrijf wat hiervoor is opgezet.

De ondertekende kaarten gaan in de daarvoor bestemde doos
De ondertekende kaarten gaan in de daarvoor bestemde doos

Dit zijn banen voor mensen die moeilijk zelf uit de bijstand kunnen komen. “Het is overduidelijk dat dit project voor de gemeente veel meerwaarde oplevert. Voor 2011 is het door de gemeente goed geregeld. Ik hoop dat dit in de toekomst ook zo blijft”. Aldus Peter Quik. Hans Martin Don sluit hier graag op aan. “De gemeente zit in een kramp. Je moet ze iedere keer op de hoogte houden. Men begrijpt niet dat dit soort projecten de gemeente juist veel oplevert“.

De actie “Wij willen werk, geen armoede” krijgt zijn vervolg. De handtekeningen kaarten worden in de bedrijfskantines gelegd, zodat alle werknemers de kans krijgen aan de actie mee te doen.

Aartje van Oostenbrugge
Redactie SP Eindhoven

U bent hier