h

Het milieu en de asfaltcentrale op De Hurk (update)

6 mei 2021

Het milieu en de asfaltcentrale op De Hurk (update)

Foto: SP

De fractie van de SP wilde weten hoe het staat met de uitstoot van schadelijke stoffen vanuit de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) op bedrijventerrein De Hurk. Het college van burgemeester en wethouders meldde dat bij de laatste meting in 2018 de concentratie van de stof benzeen uit de schoorsteen hoger was dan momenteel volgens de wet is toegestaan. Hoe de situatie nu is kon het college niet zeggen want per abuis is er de laatste tijd niet meer gemeten.

De SP eiste daarom samen met enkele andere partijen in de laatstgehouden raadsvergadering dat de gemeente nu zo snel mogelijk gaat meten bij de asfaltcentrale. Wethouder Thijs antwoordde hierop dat hij dat inderdaad gaat regelen en dat hij het persoonlijk goed in de gaten zal houden. Na de zomervakantie wordt de uitslag bekend. De wethouder zei ook dat, als uit het onderzoek blijkt dat er niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen, hij met de asfaltcentrale in gesprek gaat om het probleem op te lossen.

Een andere vraag die de SP aan het college heeft gesteld is of de gemeente van plan is om de asfaltcentrale te verplichten de allerbeste techniek te gaan toepassen bij de recycling van asfalt. Met deze techniek wordt er minder energie verbruikt en komen er veel minder vervuilende stoffen uit de schoorsteen. Op deze vraag moet het antwoord nog komen.

De SP-fractie zal alles rond de asfaltcentrale nauwlettend in de gaten houden en zonodig in actie komen.

Update Asfaltcentrale De Hurk

De SP fractie had in april een motie ingediend over het monitoren van de uitstoot van schadelijke stoffen vanuit de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) op bedrijventerrein De Hurk. (https://eindhoven.sp.nl/nieuws/2021/05/het-milieu-en-de-asfaltcentrale-o...)

De wethouder heeft de motie “omarmd” en heeft opdracht gegeven tot metingen. Deze metingen zijn op 7 mei uitgevoerd. De rapportage wordt 2e helft juni opgeleverd en getoetst door de Omgevingsdienst. De getoetste versie wordt voor juli verwacht.

Voor meer achtergrondinformatie zie ook: https://www.bjmgerard.nl/?p=15273

U bent hier