h

Stop de huurverhoging – ook hier in Eindhoven!

9 juni 2020

Stop de huurverhoging – ook hier in Eindhoven!

Foto: SP

Overal in Nederland betalen huurders steeds meer voor het dak boven hun hoofd. Overal in Nederland betalen huurders via de verhuurderheffing nog steeds mee voor laatste crisis, die crisis die de rijken nog rijker en de armen nog armer heeft gemaakt. Dat gebeurt ook hier in Eindhoven.

Op 27 april riep SP Eindhoven woningcorporaties en andere verhuurders op om dit jaar, het jaar van de corona-crisis, de huren niet te verhogen. De woningcorporaties gaven helaas geen gehoor aan deze oproep. Ze gaven wel aan maatwerk te willen leveren en huurders in betaalproblemen te willen sparen.

“Ze zullen dus alleen maar die citroenen gaan knijpen waar nog sap in zit.” Dit was hoe een deelnemer aan de eerste digitale “0% is genoeg”-actiebijeenkomst van Eindhovense huurders op 4 juni de boodschap van de woningcorporaties samenvatte. ‘Maatwerk’ betekend namelijk ook dat huurverhogingen van 5% nog steeds aan de orde van de dag zijn. Deze actiegroep heeft aldus besloten om het niet daarbij te laten en om huurders in overal Eindhoven en omgeving te mobiliseren.

 

Dit weekeind zijn er vijfduizend flyers verspreid met de uitnodiging aan huurders om zich aan te sluiten aan de komende digitale actiebijeenkomst op donderdag, 11 juni. De bijeenkomst gaat van start om 19.00.

Geïnteresseerd om zelf ook in actie te komen? Meld je aan via eindhoven@sp.nl

De SP-fractie binnen de gemeenteraad Eindhoven steunt deze strijd van de huurders actief. Ze gaat morgen een vrije motie indienen, waarin de gemeenteraad wordt opgeroepen om zich voor de bevriezing van de huren uit te spreken en tegen de instandhouding van de verhuurderheffing (zie bijlage)

 

Dinsdag, 16 juni, gaat deze motie in stemming.

 

Wil je deze motie steunen? Laat het zien door je in te schrijven bij https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging – een deel deze link zo vaak je kunt.

U bent hier