h

SP succes rond verbouwing van Zwembad de Tongelreep

19 februari 2020

SP succes rond verbouwing van Zwembad de Tongelreep

Foto: SP

De plannen rondom de verbouwing van het zwembad De Tongelreep zijn mede door de inzet van de SP aangepast, zodat het zwemaanbod voor zwemverenigingen en andere gebruikers, zoals zwemlessen, behouden blijven zoals het nu is.

De zwemverenigingen en andere huidige gebruikers van het zwembad, hadden terechte zorgen over het voortbestaan van hun activiteiten na voltooiing van de verbouwing. Met name de rol die TopSport werd toebedeeld, zou ten koste gaan van de basissportvoorziening en gezinnen. Een dreiging die voor de SP reden genoeg was om actie te ondernemen. Een nieuw zwembad dat in de plaats komt van de huidige voorziening, moet volgens de SP in ieder geval toegankelijk en betaalbaar voor gebruikers blijven.

Op basis van de zorgen van zwemverenigingen en eigen onderzoek door onze afdeling, heeft de SP-fractie verschillende moties ingediend, om genoeg ruimte en tijd te garanderen voor de gebruikers van het nieuwe zwembad.

Dit heeft tot succes geleid. De verantwoordelijke wethouder heeft toezeggingen gedaan aan zwemverenigingen en gemeenteraad, die hun grootste zorgen over beschikbaarheid hebben weggenomen. Ook heeft hij toezeggingen gedaan dat er genoeg ruimte per week voor recreatief zwemmen voor families beschikbaar blijft.

Een ander belangrijp punt van de SP was de zeggenschap over de invulling van zwemtijden; we wilden immers voorkomen dat verenigingen alleen op ongunstige tijden gebruik mogen maken van het bad en daarmee leden zouden kunnen verliezen. Hierop is toegezegd dat de zeggenschap over de indeling van de uren neergelegd zal worden bij een nieuw op te richten klankbordgroep/comité, waarin de verenigen vertegenwoordigd zullen zijn.
Al met al kunnen we gerust zeggen dat de inspanningen van de SP heeft geleid tot structurele en aanzienlijke aanpassingen in de  plannen van de gemeente met de verbouwing van De Tongelreep, die zonder onze gezamenlijke inzet niet zouden zijn bereikt voor de Eindhovense zwemverenigingen, zwemlessen, families en andere zwemmers in het algemeen in onze sportieve gemeente.

 

Voor meer informatie over SP acties rond het zwembad de Tongelreep click hier

U bent hier