h

Bezoekersonderzoek instructiezwembad De Tongelreep

21 januari 2020

Bezoekersonderzoek instructiezwembad De Tongelreep

Foto: SP

Een groep SP-leden heeft in week 49 en 50 van het jaar 2019 voor de ingang van het zwembad De Tongelreep een enquête uitgevoerd.
Doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de ervaren gevolgen voor de huidige bezoekers van het instructiebad/ reactiveringsbad (verder te noemen instructiebad). Zoals de naam al aangeeft, wordt dit bad gebruikt voor zwemlessen en therapeutische doeleinden.
Tevens is onderzocht wat de mening van bezoekers is over de aangepaste plannen voor het nieuwe recreatiezwembad. Hierdoor krimpt de oppervlakte van het nieuwe recreatiebad met een derde ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 

In totaal werden 300 formulieren uitgedeeld. Van deze 300 heeft het onderzoeksteam 190 ingevuld terug: 175 mensen vulden het formulier ter plekke en 15 mensen namen de moeite om de vragen via e-mail te beantwoorden.

De resultaten zijn als volgt:
Vraag 1: Wat vindt u ervan dat het instructie/warmwater zwembad (mogelijk) voor langere tijd gesloten gaat worden.
Eens: 0,5%
Neutraal: 1,1%
Oneens: 95,8%
Weet niet/ Geen mening: 2,6%

Foto: SP

Vraag 2: Wat is uw alternatief om toch te kunnen zwemmen?
Weet geen alternatief: 64,2%
Het zwemstadion: 12,1%
Het ir. Ottenbad: 11,6%
Ander bad: 6,3%
Geen antwoord: 5,8%

Foto: SP

Opmerkelijk is dat zelfs de huidige bezoekers die voor zichzelf wel een alternatief hebben om te kunnen zwemmen (ruim 30%), tegen de volledige sluiting zijn.

Vraag 3: Wat vindt u ervan dat het recreatie zwembad kleiner wordt en de recreatietijd wordt verkort?
Eens: 1,1%
Neutraal: 10,5%
Oneens: 73,7%
Weet niet/ Geen mening: 14,7%

Foto: SP


De SP Eindhoven komt mede op basis van dit representatieve onderzoek tot een herijking van haar standpunt:

De Tongelreep: een zwembad voor iedereen.

De SP Eindhoven vindt dat de huidige plannen van het college te veel gericht is op Top-Sport. Dat houdt in dat de zwemverenigingen en de Eindhovense gezinnen plek vrij moeten maken voor de topsport.
De SP Eindhoven vindt dat we een mooi, betaalbaar en toegankelijk zwembad moeten bouwen voor zwemverenigingen en zeker ook voor de Eindhovense gezinnen zodat ze op vrije dagen met hun gezinnen terecht kunnen in het nieuwe zwembad.
De SP Eindhoven geeft gehoor aan de bezwaren en zorgen die van uit zwemverenigingen én de gebruikers van het instructiebad komen. Daarom gaan we ook 4 voorstellen indienen in de gemeenteraad.


1- Wij willen de zwemverenigingen een belangrijke stem geven in de bouwteam van Tongelreep en bijhorende programmering. Zo kunnen ze mee denken en richting geven over invulling van het nieuwe instructie- en reacreatiezwembad. De SP wil niet dat de zwemverenigingen en andere gebruikers de dupe worden van de Top-Sport.
2- De SP stelt voor om meer ruimte te maken voor gezinnen om meer vrij te kunnen zwemmen met hun families. Hiervoor zou minimaal 24 uur per week het zwembad beschikbaar moeten zijn, waarbij de woensdagmiddagen onvoorwaardelijk zijn.
3- De SP stelt voor om zwemgarantie te geven aan zwem- en bewegingsonderwijs en verenigingen tijdens verbouwing, zodat ze door kunnen zwemmen. Als deze sporters lang niet kunnen trainingen dan is de kans groot dat ze zullen stoppen. Dat moet de gemeente voorkomen met bieden van alternatieve zwemplekken die redelijkerwijs te bereizen zijn. Eventuele onkostenvergoeding zou voor lage inkomens beschikbaar moeten zijn.
4- De SP stelt voor om de huidige gebruikers na voltooiing van het nieuwe zwembad, het huidige passend warme water en beschikbare zwemtijd te garanderen: garandeer wat de gebruikers nu hebben, zij ook na de verbouwing zullen krijgen.

 

In de PDF bijlage bij dit stuk vind u het volledige rapport.

U bent hier