h

Huishoudelijke hulp in de Raad.

8 oktober 2018

Huishoudelijke hulp in de Raad.

Naar aanleiding van de discussieavond op het stadhuis (zie artikel van 1 oktober) hebben wij een aantal moties geschreven zodat het beleid rondom huishoudelijke hulp zou verbeteren.

Het belangrijkste vonden we het afschaffen van het resultaatgericht indiceren. Er wordt nl niet meer in uren geïndiceerd maar op resultaat: een schoon en leefbaar huis. Dit is in onze ogen de basis van de problemen die nu spelen. Er zou gewoon in uren geïndiceerd moeten worden. Dat is voor iedereen duidelijk en juridisch voor de gemeente ook beter. De wethouder gaf immers zelf aan dat er steeds meer jurisprudentie bij komt en het afgeven van indicaties daardoor voor de gemeente steeds ingewikkelder wordt. Bij het resultaatgericht indiceren wordt de zorgaanbieder gestimuleerd zo weinig mogelijk hulp te geven, dat is goedkoper voor de aanbieder. Dat blijkt ook zo te zijn omdat vrijwel iedereen er in uren op achteruit gaat. De wethouder noemt dit “ondernemingskansen” In deze sector zouden wij liever de mensen centraal willen stellen in plaats van ondernemingen. Het gaat om de cliënten en de mensen die het werk uitvoeren.

Bezwaarprocedures

De tweede motie ging over de bezwaren. Mensen kunnen bezwaar maken tegen de de nieuwe beslissing van de gemeente dat ze minder hulp krijgen. Maar als ze dat doen krijgen ze hulp op basis van de nieuwe beslissing en niet de oude. De bezwaren kunnen pas aan het eind van dit jaar allemaal zijn afgehandeld. Hiermee gaat de gemeente over de wettelijke termijnen heen. Mensen blijven dus nog lang last houden van een indicatie waarbij mogelijk fouten zijn gemaakt. Dit is niet rechtvaardig. We zouden het eerlijk vinden als mensen die een bezwaar hebben ingediend, hun oude indicatie blijven behouden, totdat het bezwaar is behandeld.

Rechtvaardigheid

De derde motie ging over rechtvaardigheid. Cliënten die zelf meer geld hebben, betalen een hogere eigen bijdrage. Dit principe ondersteunt de SP uiteraard. Voor een schoon en leefbaar huis staat standaard 188 euro vergoeding vanuit de gemeente. Dit is ook de maximum eigen bijdrage. Mensen die maar een uurtje hulp in de huishouding hebben, betalen bij een maximum eigen bijdrage van 42 euro per uur voor hun huishoudelijke hulp. Omdat de factuur voor de eigen bijdrage door het CAK pas achteraf gestuurd wordt, kwamen klanten er pas na een paar maanden achter dat ze zoveel geld moesten gaan betalen (allemaal? of een aantal?). De gemeente heeft dit niet vooraf gecommuniceerd en dus hebben mensen geen bewuste keuze kunnen maken. Wij vinden het eerlijk rechtvaardig als dit geld terugbetaald zou worden.

In de gemeenteraad

Afgelopen dinsdag hebben wij onze moties aan de Raad voorgelegd. Over de laatste motie heeft de wethouder toegezegd dat mensen die het betreft zich bij haar mogen melden. Een mooi succes en daarom hebben deze motie ingetrokken. De andere twee moties zijn wel in stemming gebracht, en hebben helaas geen meerderheid behaald. VVD, PvdA, CDA, Groen Links stemden tegen onze moties, de oppositie was grotendeels voor.

Hebben we dan niks bereikt? Ja inhoudelijk toch wel. De wethouder heeft toezeggingen gedaan. Er gaat vanaf komend jaar bij de mensen thuis gecontroleerd worden of het huis wel schoon is. Ook krijgen cliënten een formulier waarop wordt afgetekend of taken gedaan zijn of niet. Zo komen signalen over te weinig tijd voor de taken die gedaan moeten worden, bij de gemeente terecht. Als laatste hoor ik terug van huishoudelijke hulpen dat de nieuwe uren vanaf nu pas ingaan als er ook echt een beschikking ligt. Wettelijk moest dat al, maar aanbieders gaan zich daar nu aan houden. Ook mensen die nog geen beschikking hebben, krijgen hun oude uren terug.

En nu?

We gaan goed in de gaten houden hoe de uitvoering verder gaat verlopen. Het valt me op dat cliënten zichzelf moeten laten horen, dat zal niet iedereen zomaar doen ben ik bang.

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan hoor ik die heel graag. Het zijn de signalen van cliënten en huishoudelijke hulpen die maken dat ik dit werk kan doen. En ik denk dat dit dossier nog wel even zal blijven spelen.

Sylvie van Dijk, commissielid SP

U bent hier