h

Eindhoven 2018: ontloken of vastgelopen?

5 mei 2018

Eindhoven 2018: ontloken of vastgelopen?

Op 18 april jl. Vond het eerste burgerdebat van dit jaar van “Wij in de stad” plaats in de bibliotheek de Witte Dame. “Wij in de stad” is een platform waarin burgers met elkaar in gesprek gaan. Gedurende twee avonden verkennen ze de binnenstad om te ontdekken wat daar het komende decennium staat te gebeuren. De eerste avond was leerzaam en interessant. Ik heb met genoegen geluisterd naar de presentaties die werden gegeven door Bert Dirrix en Frank Schipper. Ook heb ik met aandacht geluisterd naar de inbreng van de betrokken burgers.

Bert Dirrix, architect, heeft tijdens deze avond gesproken over stedelijke ontwikkeling en mobiliteit in Eindhoven. Hij sprak over het in het verleden uitdijen van de stad naar het in deze tijd verdichten van de stad. Verdichten is, volgens Dhr. Dirrix, de openbare ruimte teruggeven aan de stad. Het boeiende is de transitie van auto- naar fietsstad. Volgens Dhr. Dirrix is dit noodzakelijk om de verdichting te kunnen realiseren. Afsluitend legde Dhr. Dirrix een dilemma voor aan de burgers: Hoe behouden en versterken wij Eindhoven als een humane en inclusieve stad? (Een inclusieve stad, is een stad waarin niemand buiten boord valt met wijken die voor iedereen bereikbaar zijn.)

Verschillende reacties uit het publiek tonen aan dat dit een lastig discussiepunt is:

Gewezen werd op dorps blijven denken naast stedelijk denken; gaat men de hoogte in, voeg dan ook iets laags en sociaals toe. Er werd geopperd dat Eindhoven geen inclusieve stad is maar een stad waarin sprake is van tweedeling. Hoe kunnen we een inclusieve stad behouden als we die niet hebben in Eindhoven? Ook werd er gezegd dat er teneinde inclusiviteit te behouden moet worden samengewerkt met burgers.

Afsluitend spreekt Dhr. Dirrix over afstand en nabijheid. De nabijheid, door de stad heen lopen, daar schuilt de stad. Door onder andere de auto weg te halen en het fietsverkeer terug te halen zorgt men voor samenhang en onderlinge sociale binding.

Frank Schipper, mobiliteitsexpert, heeft tijdens deze avond ingezoomd op de mobiliteitsaspecten en -modaliteiten. Volgens Dhr. Schipper staat Nederland internationaal bekend als kleinschalig met goede onderliggende verbindingen. Dhr. Schipper heeft samen met de TUE verschillende steden in Europa onderzocht en gekeken naar welke factoren bepalen of een stad een fietsstad is. Vijf factoren zijn van invloed in hoeverre een stad een fietsstad is; sociale beweging, alternatief beleid, stedelijke vorm en cultuur. Ook Dhr. Schippers werpt vervolgens verschillende dilemma’s op; wat voor openbare ruimte wil Eindhoven? Welke mobiliteit past daar dan bij? Welke duurzame alternatieven moeten we in binnen-stedelijke gebieden voortrekken? Hoe zorgen we dat bestuurders stedelijke duurzame mobiliteit omarmen?

Deze dilemma’s zijn onderling uitvoerig besproken.

Belangrijk is een groen stroomtraject én meer ruimte voor fietsers, zo ook zorg voor betere en meer verbindingen van openbaar vervoer evenals alternatief vervoer zoals fietsen op transferium en meer transferia. Mensen hebben bij openbaar vervoer vaak geen controle over tijd en willen daarom in veel gevallen eigen vervoer gebruiken. De Gemeente moet hierin visionair zijn en niet afwachten volgens een burger. Graag wil ik hierbij verwijzen naar de Agenda Fiets 2016-2025. Deze agenda bevat de belangrijkste speerpunten voor de uitwerking van de fietsambitie en stelt prioriteiten voor de komende 10 jaren. In september 2013 is Eindhoven op Weg vastgesteld, een visie op de mobiliteit in Eindhoven. Bij de behandeling van Eindhoven op Weg in de raad heeft de fietsersbond verzocht om een nadere uitwerking van het thema ‘Fiets’. De raad heeft dat verzoek destijds omarmd en besloten om naar aanleiding daarvan een Basisboek op te stellen op basis van richtinggevende keuzes uit Eindhoven op Weg. De gekozen speerpunten zijn Fietsparkeren, Fietsstimulering, Monitoring en evaluatie, Doorstroming, Snelfietsroutes en Innovatie. Bent u geïnteresseerd in wat de speerpunten precies inhouden? Klik dan op onderstaande link:

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-05/Agenda%20Fiets%202016-2025.pdf

Op de lange termijn is er winst te behalen als we fietsers meer ruimte geven en auto’s minder. Volgens een andere burger heeft de Gemeente kennisinstellingen nodig om toegankelijke openbare ruimtes te creëren en onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de behoeften.

Al met al heeft deze avond mij geïnspireerd en wil ik middels deze weg de twee gastsprekers en de aanwezige betrokken burgers bedanken.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier