h

SP discussieavond met thema “De opkomst van IS” in volle zaal

9 februari 2016

SP discussieavond met thema “De opkomst van IS” in volle zaal

Foto: Rob de Kruif

Op vrijdagavond 29 januari organiseerde de SP een discussieavond met het thema “De opkomst van IS” met inleiding door twee gastsprekers: Ir. Ing. Younis Lutfula (SP Statenlid Utrecht) Harrie van Bommel (SP Tweede Kamerlid). De volgepropte zaal in restaurant Usine in de Lichttoren in Eindhoven gaf aan dat het onderwerp erg leeft onder SP leden en andere belangstellenden. Maar…mogelijk heeft de na afloop te houden nieuwjaarsborrel ook wel een beetje bijgedragen aan deze hoge opkomst. We zijn tenslotte altijd wel te porren voor een bescheiden (bijna gratis)hapje en drankje nietwaar?

Foto: Rob de Kruif

Het was voor Harrie van Bommel alweer de 43ste debatavond over dit ingewikkelde onderwerp waarbij de actualiteit het onderwerp soms ook nog eens inhaalt. Het recente besluit van de PvdA om toch in te stemmen met het bombarderen van Syrië geeft weer aan dat landelijke politieke belangen voor gaan op de belangen van alle bij dit onmenselijk drama betrokken partijen. Verkiezingen in Nederland nu zijn ongewenst gezien de mogelijke ongewenste uitkomst. Het standpunt van de SP ”niet bombarderen” maar wel onderhandelen, staat ver af van de coalitie VVD-PvdA. Het geeft het debat dan ook direct een andere lading waarin beide sprekers ook wijzen op de dubbelrol van de Amerikanen en de Russen. Van Bommel probeert zo goed mogelijk het ontstaan en opkomst van ISIS met feiten onderbouwd uit te leggen. De reacties uit de zaal zijn soms erg fel als ook Israel en het Palestijnse conflict/oorlog in het debat worden betrokken. Het geeft eens te meer aan dat ook dit conflict onlosmakelijk is verbonden met de rampen die zich in het hele Midden Oosten voltrekken en waarvan de vreselijke gevolgen dagelijks het nieuws beheersen. De dramatische stroom asielzoekers zorgt inmiddels voor een verdeeld Europa en niet in het minst voor een verdeeld Nederland waarbij de hardste schreeuwers proberen de onrust te vergroten en daar electoraal profijt van te trekken.

Foto: Rob de Kruif

De op zaterdag 30 januari in Geneve, onder leiding van de VN afgezant voor Syrië Staffan De Mistura, gestarte poging om tot een onderhandelingsagenda te komen was toen al niet hoopgevend. De in december vorig jaar unaniem aangenomen VN resolutie die tot een “staak-het- vuren” moet leiden blijkt een lege huls. Een aantal oppositiepartijen wil beslist niet aan dezelfde tafel met extremisten en onderdrukkers.

Ook Younis heeft zijn ervaringen als deskundige in het gebied dat hij, evenals Harrie goed kent, toegelicht met als voorbeeld het verhaal van een boer in Afghanistan die absoluut overtuigd is van de onfeilbaarheid van de Islam en de Sharia maar totaal geen besef heeft van wat er in zijn gebied gebeurd.

Foto: Rob de Kruif

Het ontstaan van ISIS is niet eenvoudig uit te leggen laat staan te begrijpen voor de gemiddelde (geïnteresseerde) westerse burger. Samengevat is het ontstaan van ISIS mede veroorzaakt door religieuze verschillen tussen Soennieten (die zijn verdreven uit de macht) en Sjiieten waarbij onderlinge familiebanden ook een grote, voor westerlingen, onbegrijpelijke rol spelen. Maar ook het afwijzen van elke vorm van westerse democratie bij de conservatieve en meestal laag opgeleide delen van de Afghaanse bevolking houden ISIS in stand. Ook de Koerdische wens om een autonome staat in een deel van Syrië/Irak te willen stichten maakt de zaak nog gecompliceerder.

Daarbij zal het recent opheffen van de sancties tegen Iran er vermoedelijk toe bijdragen dat er nog meer onrust in het Midden Oosten ontstaat. Hierbij heeft de Westerse wereld maar eens te meer laten zien dat de kost voor de baat uitgaat en het lange termijn geheugen zeer kort is. Maar ook het verre Oosten (China) gaat een grote rol spelen in de economische ontwikkeling van Iran, waarbij de Russen zich ondertussen ontfermd hebben over het uranium uit de buiten werking gestelde Iraanse kernreactoren.

Kortom, nog een reden om erg voorzichtig en oplettend te blijven.

De uitspraken in 2011 van de heer Uri Rosenthal (VVD), voormalig minister van buitenlandse zaken 201-2012, over de gewenste en verwachte val van Assad hebben helaas niet echt geholpen, 5 jaar later zijn er meer dan 250.000 slachtoffers te betreuren en zijn er ruim tien miljoen mensen uit het midden oosten op de vlucht voor het geweld. Maar zoals Harrie regelmatig tijdens het debat regelmatig betoogd heeft, meer bommen gooien lost het conflict niet op. Arabische lente begon zoals een lente hoort te beginnen maar is veranderd in een hel op aarde.

Noot van de schrijver: In het Eindhovens Dagblad van vrijdag 29 januari staat een uitgebreid artikel over het Syrische conflict met een overzicht van betrokken partijen. Dit artikel was voor mij mede een bron van informatie voor het schrijven van bovenstaand artikel.

Reactie toevoegen

U bent hier