h

Sloop karakteristieke Van Daelbouw woningen in Tongelre gaat door

23 juli 2015

Sloop karakteristieke Van Daelbouw woningen in Tongelre gaat door

Foto: SP

Een tijdje terug zijn vele bewoners van de Van Daelbouw Woningen in Tongelre op bezoek gegaan bij Trudo om verhaal te halen over de toekomst van hun woningen. Destijds is door Trudo en door de Eindhovense Wethouder Yasin Torunoglu toegezegd dat de mensen (met een regulier huurcontract en de koopwoningbezitters) er kunnen blijven wonen tot het moment van overlijden of het moment van vrijwillige verhuizing.

Foto: SP

Nadien zijn er gesprekken gevoerd met de leden van de Bewonerscommissie Van DaelBouw (Hierna: BC) om in te zien of het zinvol is om de strijd voor het behoud van álle woningen voort te zetten. Al snel bleek dat hier nauwelijks gelegenheid voor is. Ook bleek de toezegging voor velen afdoende.

Echter, de sloop van de woningen gaat gewoon door als er een rijtje woningen leeg komt. Dat wil zeggen, als de woningen niet meer worden bewoond door kopers of huurders met een regulier huurcontract dan gaat Trudo er andere woningen neerzetten. Zo gebeurt dat op korte termijn in de Locomotiefstraat. Zolang er in de overige straten (Planciuslaan, Orteliusweg, Kaartenmakersring, Telefoonstraat en Jacob van Deventerstraat) reguliere huurders en/of woningeigenaren wonen, blijven deze woningen ongedeerd. De woningen zijn prima geschikt voor oudere bewoners of mensen met enige vorm van lichamelijke beperking. Ze zijn immers gelijkvloers en vrij toegankelijk. Middels minieme aanpassingen zouden de woningen geschikt gemaakt kunnen worden voor ieders wensen.

Enkele leden van de BC zijn op bezoek geweest bij een inloophuis van Trudo aan de Locomotiefstraat om te polsen wat er gaat gebeuren. Hier heeft men met medewerkers van Trudo gesproken over de sloop en de nieuwbouw in deze straat. De BC maakt zich er hard voor dat de sloop- en bouwwerkzaamheden zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor de omwonenden. Zo moeten de achterpaden en de stoepen toegankelijk blijven voor mensen met een rollator en/of een rolstoel, maar de straten moeten ook toegankelijk blijven voor het autoverkeer van alle bewoners in de buurt. Verder zouden er afspraken kunnen worden vastgelegd over het puin, de veiligheid en het afzetten van de sloop-/bouwlocatie, maar ook over het onderhoud van de overige woningen.

Een medewerker van Trudo heeft het één en ander genoteerd. De BC ziet erop toe dat dit wordt nageleefd. De medewerker beloofde met deze mensen om tafel te gaan om hierover van gedachten te wisselen. ‘Als het te lang duurt, dan gaan we hier achteraan’, besluit de bewonerscommissie.

Kortom, de bewoners lijken zich te berusten in het feit dat de woningen na verloop van tijd gesloopt zullen worden. Jammer dat deze karakteristieke huisjes uiteindelijk tegen de vlakte gaan. Ze kunnen wat ons betreft prima rendabel gemaakt worden voor de huisvesting van ouderen en mindervaliden.

Marcel Lathouwers
Raadslid SP

Reactie toevoegen

U bent hier