h

Oproep SP Eindhoven: Bedenk een plan om de ijsbaan te redden!

13 mei 2015

Oproep SP Eindhoven: Bedenk een plan om de ijsbaan te redden!

Caro Goudriaan, voorzitter van de SP afdeling in Eindhoven vertelt dat ze binnen haar afdeling enorm geworsteld hebben met het dilemma rond de IJsbaan. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente weer moet bezuinigen. Niet alleen op sport maar ook op alle andere beleidsterreinen. Het is voor ons duidelijk dat er geen ander potje ligt binnen de gemeente waaruit zij de sport kan financieren. "Als je dan moet kiezen tussen een IJsbaan en zo ongeveer alle overige sportactiviteiten, dan is het voor de SP afdeling duidelijk dat actie voeren tegen de wethouder niet helpt.

Goudriaan: "De argumenten voor behoud zijn bij ons allemaal de revue gepasseerd. Zoals de waarde die het heeft voor een groep sporters, dat ook achterstandskinderen mee moeten kunnen doen, dat een grote stad toch ook zo'n faciliteit moet hebben, we trots zijn op topsport op het ijs, dat het ijs al 70 jaar bij de stad hoort, dat het kapitaalvernietiging is en dat na sluiting zoiets nooit meer terug komt."

"Als SP zijn wij voor de breedte-sport: Alle Eindhovenaren moeten kunnen sporten en zeker de kinderen. Als je dan moet kiezen tussen een IJsbaan en zo ongeveer alle overige sportactiviteiten, dan is het voor de SP afdeling duidelijk dat actie voeren tegen de wethouder niet helpt."

Vier jaar geleden stond de SP Eindhoven daar anders in, omdat de gemeente toen nog redelijk goed in de financiën zat. Er was toen in de ogen van de SP niet goed gekeken naar alternatieven. Het gemeentelijk apparaat heeft inmiddels van alles doorgerekend, maar niets leidt tot een duurzame oplossing.

We kennen Bianca van Kaathoven als een echte sportliefhebber. Ze heeft hardop uitgesproken: "als er één Eindhovenaar komt met een overtuigend plan, dan ga ik erin mee." Dat hebben de SP leden in hun oren geknoopt. De ambtenaren die zaken voor de wethouder doorrekenen zijn geen ondernemers. Maar ook vanuit de IJsbaan hebben we tot op heden geen sluitend plan gehoord. Men heeft vier jaar geleden de eerste wake-up call gehad. Daarna is er wel wat gebeurd, maar niets wat echt zoden aan de dijk heeft gezet.  Afdelingsvoorzitter Goudriaan en raadslid Memis gaan binnenkort met mensen van de IJsbaan in gesprek. Ze hopen daar nieuwe ideeën te horen hoe men tot een sluitend plan wil komen. Het plan moet binnen een seizoen uitgevoerd kunnen worden. Jaren rekken voor nog meer studies vinden we niet fair naar de medewerkers van de IJsbaan en de sportclubs. Die moeten immers dan nog langer in onzekerheid leven. De SP zoekt hulp in de stad voor het maken van het plan. Ook een politieke partij is geen ondernemer. Het zou mooi zijn als iemand van de IJsbaan het voortouw neemt. Als deze dan ondersteuning krijgt van vanuit bijvoorbeeld de slimste mensen van de Design academy, Fontys en TU/E, dan komt er vast een geweldig ondernemingsplan waarbij de gemeente niet meer financieel hoeft bij te passen. Maar ook een plan met redelijke tarieven, zodat schaatsen betaalbaar blijft. Kortom een plan waar de wethouder dus niet omheen kan.  

De grond onder de ijsbaan is al van Eindhoven. Maar geen enkele gemeente kan zelf kostbare sportfaciliteiten op die grond in stand houden. De IJsbaan is in het verleden dan ook mogelijk gemaakt door Philips. Het zou helpen als de bedrijven die voorop lopen met het vragen van voorzieningen voor expats, nu ook willen bijspringen. Misschien komen hier ook nieuwe technische oplossingen uit, die deze bedrijven weer kunnen gebruiken.

De voorzitter van de SP afdeling geeft een kat naar de omliggende gemeenten: "Ze kunnen wel via de sociale media laten weten dat de sluiting van de IJsbaan een gemis is voor de regio, maar komen niet met het initiatief om iets bij te dragen aan de kosten."

Caro Goudriaan hoopt van harte dat er minimaal één Eindhovenaar opstaat die een goed plan uitwerkt. "Dan zullen wij met zijn allen in onze rode actiekleding op de publieke tribune van het stadhuis gaan zitten en dat stevig bij onze wethouder aanbevelen!" 

Reactie toevoegen

U bent hier