h

Eindhovense Sportvisie: van accommodaties naar activiteitengerichte aanpak

24 april 2015

Eindhovense Sportvisie: van accommodaties naar activiteitengerichte aanpak

In onze verkiezing programma "Sociaal Investeren" heeft de SP de kiezers beloofd dat sportparticipatie van de Eindhovenaren minimaal 70% moet zijn. Sport moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle Eindhovense inwoners. Wij willen sociaal investeren in activiteiten in plaats van in accommodaties. Door de eerdere tariefverhoging van het vorige college, het daardoor teruglopende bezoekersaantal en doorgeschoven vervangingsinvesteringen, is het nu niet verantwoord om het golfslagbad en de ijsbaan op een verantwoorde manier te exploiteren.

Vorige college heeft in de afgelopen vier jaar een tariefverhoging van 22% ingevoerd om het golfslagbad en de ijsbaan in stand te houden. Door de tariefverhoging zien wij een fors teruglopend aantal bezoeker bij deze accommodaties.  Daarnaast is 11,6 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen door het vorige college doorgeschoven naar deze collegeperiode. 

Als wij nu de vervangingsinvesteringen zouden investeren, zouden de prijzen niet dalen en zullen de bezoekersaantallen verder terug blijven lopen. Dan zouden wij jaarlijks een exploitatierisico van 1,35 miljoen lopen.

Voor ons ligt een sportvisie van het college (SP, GroenLinks, PvdA, D66). In het coalitieakkoord "Expeditie Eindhoven" waren voetballen, zwemmen, tennissen, hardlopen/atletiek en urban sport de vijf kernsporten die meegenomen waren. 

Met de sportvisie willen wij in 2025 minimaal volgende doelen bereiken.

 1. Goed bewegingsonderwijs voor elk Eindhovense kind.
  Goed en actief samen werken met het onderwijsveld willen wij in 2019 aan alle leerlingen in het primair onderwijs minimaal twee klokuren per week goed bewegingsonderwijs gegeven wordt. In 2025 willen wij minimaal drie klokuren voor ieder kind in Eindhoven een goed bewegingsonderwijs krijgt.
 2. Groeiende sportparticipatie.
  Voor bepaalde groepen Eindhovenaren geld dat gerichte aandacht nodig is, omdat er sprake is van achterstand. Mensen met een functionele beperkingen moeten het toegaan en mogelijkheid kunnen krijgen om mee te doen. Mensen met inkomensachterstand zijn ook onze inwoners die wij voldoende ruimte willen geven om mee te kunnen sporten. Sport willen wij meer in de wijken en in de buurten organiseren om meer mensen te bereiken.
 3. Toename vitaliteit vereniging.
  Door de versterking van de maatschappelijke rol van de verenigingen willen wij van 61% procent die nu actief is in de vereniging verhogen in 2019 naar 70%.
 4. Multifunctionele inzet van accommodatie en openbare ruimtes.
  Wij willen samen met (sport)partners onze accommodaties en openbare ruimtes optimaal gaan gebruiken. Meer wijkgericht meer bewegingsonderwijs gericht willen wij over capaciteiten vervullen. Accommodaties waar de exploitatie tekort niet door samenwerken verwerkt wordt dan zullen wij gaan onderzoeken voor samenvoegen/sluiten van de accommodatie. 
 5. Sport mede als drager van smart city
  Eindhoven is een smart city stad. Om sport zich laten ontwikkelen willen wij meer gebruik maken van innovaties. Zo willen wij als doel dat de sport  een bijdragen gaat leveren aan Eindhoven smart city. 

Om met de trends van deze tijd mee te gaan willen wij sociaal investeren in ongebonden en ongeorganiseerde sport. De laatste jaren zien wij dat Urban sports zoals free-running, skaten en bmx zich meer verspreid en uitbreid in onze stad.

Om onze doelen te bereiken en om meer Eindhovenaren in de beweging te brengen moeten wij pijnlijke keuzes maken. Wij zullen de keuze in het voordeel van onze inwoners maken door het golfslagbad om te bouwen naar een gezinsbad. Alleen dan kunnen alle Eindhovenaren en hun familie van het bad gebruik blijven maken. 

Hierbij moeten we helaas het ijs loslaten om sociaal investeren in sport mogelijk te maken om meer Eindhovenaren in de beweging te brengen.

Lees de Sportvisie van Gemeente Eindhoven en deel je mening met ons.

Reactie toevoegen

U bent hier