h

Geef duidelijkheid aan mensen met plannen voor mantelzorgwoningen op eigen grond

13 maart 2015

Geef duidelijkheid aan mensen met plannen voor mantelzorgwoningen op eigen grond

Foto: top-og.nl (via Ouderenjournaal.nl) / top-og.nl

In Eindhoven vallen ouderenvoorzieningen weg, staan voor ouderen geschikte huurwoningen op de slooplijst bij de woningcorporatie en wordt er steeds meer druk gelegd op de families van ouderen. Dit kan desastreus uitpakken voor de oudere Eindhovenaar en voor hun verzorgers en familieleden. Daarom moet alles uit de kast worden getrokken om te voorkomen dat ouderen niet meer verzorgd worden en vereenzamen. Het aantal ouderen in Eindhoven neemt de komende 10 jaar met 1500 toe tot ruim 26.000. Er leven mensen met de gedachte om op eigen grond een zorgwoning te maken. Met een zogeheten mantelzorgwoning kunnen ouderen en zorgbehoevende mensen in de directe nabijheid van (klein-) kinderen en verzorgers, zo lang mogelijk, zelfstandig blijven wonen. Ook verlichten ze door hun initiatief de fysieke druk op de gezondheidszorg en drukken daarmee ook de kosten van die zorg.

In de regio is de druk op de (gezondheids-) zorg erg hoog. Zorgverleners raken hun baan kwijt, gezondheidsinstellingen krijgen minder budgetten voor de dagelijkse verzorging en ouderenvoorzieningen verdwijnen. Daarnaast kan het in huis laten wonen van een geliefd familielid financieel bijzonder nadelig zijn. Wanneer je met veel goede moed een familielid in huis haalt, wordt het gezin vergroot. Elk lid van het gezin draagt bij aan het zogeheten 'verzamelinkomen'. Er wordt dan al snel gekort op het inkomen van ieder individu.

Er staat een enorme druk op de huursector. Woningcorporaties besluiten de huren al jaren achter elkaar te verhogen, onderhouden de woningen steeds minder, en nieuwbouwprojecten worden uitgesteld of niet uitgevoerd. Sociale huurwoningen die bijzonder geschikt zijn voor onze ouderen worden verkocht of staan op de slooplijst bij de woningcorporatie.

Tevens is de zogeheten huurharmonisatie een grote belemmering voor ouderen om te verhuizen. Huurharmonisatie treedt op wanneer een huurwoning vrijkomt. Wanneer een nieuwe huurder de woning betrekt, dan betaald deze een hogere huur dan de oude huurder. Mensen die al decennia tegen een huurprijs van rond de 350 euro huurden, zullen bij verhuizing al snel 600 euro voorgeschoteld krijgen.

Het bouwen van een mantelzorgwoning biedt daarom vele voordelen, maar biedt voor mensen die dit initiatief willen omarmen nog veel onduidelijkheden. Zo laten gemeentelijke bestemmingsplannen het toe dat er in de achtertuin gebouwd kan worden, maar onder bepaalde voorwaarden. Bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht kun je navraag doen over deze en andere voorwaarden. De gemeente Eindhoven gaat hier op het moment niet proactief mee om, omdat ‘er nauwelijks vraag naar is’. Naar ons idee zijn er vele mensen die hier al eens aan gedacht hebben, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Laat staan dat men iets over bestemmingsplannen en de recente wetgeving weet. Er bereiken ons vragen over mantelzorgwoningen. De SP is er voorstander voor om huidige en toekomstige mantelzorgers hier proactief over te informeren. Tijdens de behandeling van de gemeentelijke Woonvisie en de jaarlijkse Prestatieafspraken, tussen de gemeente en de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigingen, zullen we hier nadrukkelijk op terugkomen.

Marcel Lathouwers,
SP-Raadslid Gemeente Eindhoven

Reactie toevoegen

U bent hier