h

SP stelt raadsvragen over klachten Zuidzorg

1 februari 2015

SP stelt raadsvragen over klachten Zuidzorg

Foto: SP

Bij de SP zijn de afgelopen weken veel klachten binnengekomen over de zorg. Veel mensen zijn verward en weten niet waar ze terecht moeten. Ook zijn er aangrijpende verhalen verteld door mensen die slechte of geen zorg kregen. De SP heeft direct actie ondernomen door de verantwoordelijke wethouder om opheldering te vragen.

Bijna alle klachten gingen over onduidelijkheid in de zorg en over Zuidzorg. Nu zijn er al acties op touw om informatie te geven over het nieuwe zorgsysteem, maar de klachten over Zuidzorg baren ons zorgen.

De SP heeft het voortouw genomen en aan andere partijen gevraagd of zij ook zulk soort klachten binnenkregen. Toen bleek dat niet alleen de SP deze klachten kreeg, heeft de SP kritische raadsvragen gesteld om deze problemen aan het licht te brengen.

2 maanden terug heeft Zuidzorg aangekondigd veranderingen in gang te zetten, maar nu blijkt toch dat deze veranderingen helemaal niet zo rooskleurig verlopen als ons werd voorgeschoteld. Wethouder Scholten heeft belooft bij Zuidzorg te informeren naar de herkomst van deze klachten en hoe Zuidzorg deze klachten wil verwerken. Ook zal ze ons op de hoogte houden.

Reactie toevoegen

U bent hier