h

Murat Memiş: "Er is genoeg voor iedereen"

19 januari 2015

Murat Memiş: "Er is genoeg voor iedereen"

"Een partij die de samenleving niet kapot bezuinigt, een partij die de samenleving probeert bij elkaar te brengen, probeert gelijke kansen te creëren in de arbeidsmarkt. Een partij die probeert menselijke waardigheid op nummer 1 te zetten in de zorg. Een partij die probeert solidariteit in onze samenleving te vergroten. Die partij heet Socialistische Partij. Socialisme is strijden tegen kapitalisme, strijden tegen neoliberalisme, tegen ongelijkheid, tegen discriminatie. Socialisme is: de stem zijn van de mensen die zijn/haar stem niet kunnen laten horen. Socialisme is het alternatief van het kapitalisme. Want: Er is genoeg voor iedereen."

"Het is mij een eer dat ik lid ben van deze partij. Wij zitten op dit moment in een periode waarin dit kabinet hard bezuinigt, ongelijk bezuinigt  zodat het bij bijna iedereen te voelen is. In deze onzekere  tijden gaan de linkse stemmers een oplossing zoeken bij de rechtse partijen vanwege hun teleurstelling in linkse partijen. Het is nu de tijd; nu moeten wij laten zien dat wij elkaar omarmen en elkaar de steun geven om te laten zien dat het alternatief de Socialistische Partij is."

"Meteen bij het begin van de raadsperiode hebben wij een motie ingediend. Wij hebben gezegd dat tolerantie en respect heel belangrijk is voor onze samenleving en de raad gevraagd om een werkgroep op te richten en in gesprek te gaan met de organisaties en vooral met de mensen in de stad over hoe wij de tolerantie en het respect kunnen vergroten in de maatschappij. De werkgroep is nog bezig met zijn opdracht."

"Ondanks het vele geld kon de regering  de zorg niet organiseren. De zorg die de mensen het hardste nodig hadden kregen ze niet of ze moesten veel zelf betalen. Nu willen ze dat de gemeentes dat gaan doen, maar met veel minder geld. Moeten wij nu gaan roepen dat wij niet mee doen? Nee echt niet!  Nu gaan wij ons hard inzetten om ervoor zorgen dat de zorg naar de juiste mensen gaat die het hardste nodig hebben."

"Mensen die een uitkering krijgen worden bestraft met een verplichte tegenpresentatie. Wij hebben er hier in Eindhoven voor gezorgd dat de verplichte tegenpresentatie van tafel is."

"Voor onze partij is de religie, de status en de kleur van een mens niet belangrijk. Iedereen heeft recht op basisvoorzieningen. Onderdak, voedsel en kleding. Met de motie van SP is Eindhoven de eerste stad in Nederland die heeft geregeld dat niemand  in Eindhoven buiten in de kou hoeft te slapen. Zo hebben wij ons best gedaan in de raad. Je kunt immers niet met de Socialistische Partij aan de macht komen en dan niks doen. Als wij in het socialisme geloven, maar niet voor onze idealen willen strijden, moeten we goed nadenken of we bij de juiste partij zijn. Want bij de SP is een ding zeker, zonder actie is er geen fractie."

Murat Memiş, Vicefractievoorzitter SP Eindhoven

Reactie toevoegen

U bent hier