h

Petitie tegen Ruit om Eindhoven ingediend bij Tweede Kamer

21 november 2014

Petitie tegen Ruit om Eindhoven ingediend bij Tweede Kamer

Het Platform Noord-Oost Corridor (NOC) heeft op 18 november 2014 een petitie ingediend tegen aanleg van de Ruit om Eindhoven. Het Platform NOC heeft vooral bezwaar tegen een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal, nu een rust- en recreatiegebied met belangrijke natuurwaarden zoals het Dommeldal, de Breugelse Beemden en de Ruweelsels. Daarnaast is het NOC  bezorgd voor een extra aanslag op het leefklimaat in wijken als Helmond-Oost en de Eindhovense wijk Blixembosch, waar het verkeer sterk toe gaat nemen.

In de petitie wordt voorgesteld eerst de mobilliteitsmaatregelen door te rekenen en uit te voeren waarvoor geen nieuw asfalt nodig is (zoals bijvoorbeeld op de A67 en de A58). Dat is nog steeds niet afdoende gebeurd.

Verder wordt voorgesteld om veel sterker gebruik te maken van de middelen die de moderne verkeerstechniek biedt. Die groeien de laatste jaren explosief (verkeersgeleiding binnen en buiten de auto, "lane keeping" systemen, botsingsvermijdingssystemen, e.d.) In essentie wordt dan zwaarder ingezet op het voorkómen van verkeersproblemen dan op het oplossen daarvan. Brainport en de Automotive Campus hebben een heleboel goede ideeën, maar die schoppen het nooit verder dan tot pilots die duren zolang de subsidie duurt.
Tenslotte wijst de petitie op de groeiende rol van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer.

De petitie is ondertekend door het Platform NOC, het Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie, en door een groot aantal milieu- en buurtorganisaties uit de regio Eindhoven-Helmond.

Alle gemeenteraden, op wiens grondgebied de nieuwe weg zou moeten komen (Eindhoven, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Son en Breugel) hebben zich tegen de weg uitgesproken of hebben er onuitvoerbare voorwaarden aan verbonden. Het budget van de weg is namelijk net genoeg voor de goedkoopst denkbare uitvoering. 

Dat Van Heugten daar dwars tegen in probeert zijn weg door te drammen, geeft blijk van een aparte opvatting van democratie.

Een kwartier voor het indienen van de tegen-petitie, dienden de Brabants-Zeeuwse werkgevers -de enige echte vrienden van de Ruit- een petitie in waar het omgekeerde in stond. Hun boodschap is, kort samengevat, groei=goed=asfalt.

Reactie toevoegen

U bent hier