h

Motie SP Eindhoven: basisvoorzieningen illegale vluchtelingen

26 november 2014

Motie SP Eindhoven: basisvoorzieningen illegale vluchtelingen

Op 10 november j.l. heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR)  besloten dat illegale vreemdelingen bij de Nederlandse overheid aanspraak moeten kunnen maken op basisvoorzieningen zoals een bed, een bad en eten. In een reactie heeft staatsecretaris Fred Teeven (VVD) gezegd dat deze uitspraak niet juridisch bindend is, maar slechts gezaghebbend. Daarom wil de staatsecretaris geen geld vrijmaken voor het verzorgen van basisvoorzieningen van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen gaan naar hun land van herkomst. Deze mensen mogen van dit kabinet buiten op straat in het kou slapen. In Eindhoven denken wij hier heel anders over. Daarom heeft SP Eindhoven

in de raadsvergadering van dinsdag 24 november samen met andere partijen een motie ingediend. Hierin staat dat in een sociale en gastvrije gemeente als Eindhoven niemand verstoken mag blijven van basisvoorzieningen 'bad, bed en brood'.

Een van de kernpunten van de SP is menselijke waardigheid en daarom vinden wij dat iedereen recht heeft op basisvoorzieningen. De SP heeft aan de Eindhovense gemeenteraad gevraagd een tijdelijke regeling te treffen volgens de uitspraak ECSR voor onderdak, voedsel, kleding en begeleiding, om zo in samenwerking met het Rijk een tijdelijke noodoplossing te bieden voor de komende winterperiode.

Het sociaal en gastvrij Eindhoven heeft de motie aangenomen en daarmee het voorbeeld willen geven aan de andere gemeenten opdat ze ook een tijdelijke regeling te treffen volgens de uitspraak van ECSR.

Reactie toevoegen

U bent hier