h

Braderie Hemelrijken, SP was erbij

14 september 2014

Braderie Hemelrijken, SP was erbij

Ook buiten de verkiezingstijd is de SP aanwezig in de stad om te horen wat er leeft. Dit keer waren we op de Braderie georganiseerd door BC Hemelrijken. Het was prachtig weer. De SP wil graag weten wat er in de buurt speelt. Heel veel mensen zijn even bij de stand geweest om een praatje te maken. Overal zag je kinderen met SP-ballonnen lopen. Bij veel mensen waren de sponsjes die we bij de verkiezing hadden uitgedeeld opgebruikt. Het kwam goed uit dat we een voorraad verse sponzen bij ons hadden. Zo hoor je nog eens wat als je op straat komt. We hopen dat mensen dit soort dingen blijven melden. Zodat we alert kunnen reageren.

Zo hoorden we dat er op één plaats in de wijk weer heel veel afval ligt. Vorig jaar hebben we meldingen over andere plekken al effectief aangepakt. Deze opmerking zullen we naar de juiste mensen in de gemeente doorspelen. We hopen dat we reactie uit de buurt krijgen als het niet in orde komt.

Iemand opperde het idee dat de politiek meer zichtbaar iets aan het millieu moet doen, met name door het autoverkeer in Eindhoven te verminderen. Maar ook door de automobilist te attenderen op onnodig vervuilend gedrag. Bijvoorbeeld door stadwachten in te zetten om mensen erop attent te maken als ze hun motor onnodig lang laten lopen. De SP zorgt in Eindhoven al jaren voor concrete raadsvoorstellen om de fiets en het openbaar vervoer te bevorderen. En dus ook het autoverkeer en het vliegverkeer te verminderen. Een aantal ervan worden ook uitgevoerd. Iemand anders die in de kraam kwam, vroeg om aandacht te blijven geven aan goede dingen voor de fietsers.

Een ander vond dat we iets moeten doen tegen het graaien. Zowel in Eindhoven als Landelijk is de SP hier actief mee bezig. Denk aan de Roemer-norm.

We spraken ook mensen die erg tevreden zijn met de buurtaanpak in Woensel. De wijk is er in de afgelopen jaren flink op vooruit gegaan. De nieuwbouw is mooi. Alles is goed geregeld. Dat mag dan ook wel eens gezegd worden.

Veel mensen gaven ook aan dat ze zorgen hebben om de zorg. De veranderingen in de zorg worden als spannend ervaren. Ze hopen dat ze in de toekomst de hulp nog wel krijgen die ze nodig hebben. De mensen die in de zorg werken, zijn bang hun baan te verliezen. Dat kunnen we in Eindhoven goed in de gaten houden. Als er signalen komen dat het niet goed gaat, kunnen we de raadsleden inseinen. Ook kwamen mensen ons melden wat de verhoging van eigen bijdrage en de vermindering van vergoedingen in de ziektekosten betekenen. Dit is een thema wat de SP landelijk aanpakt.

Reactie toevoegen

U bent hier