h

Raadsvragen over jihadgangers uit Eindhoven

24 augustus 2014

Raadsvragen over jihadgangers uit Eindhoven

De SP maakt zich zorgen over de recente gebeurtenissen in Shangal (Noord-Irak) en Rojava (West-Syrië). De Koerdische Yezidi’s, Turkmenen en de christenen zijn in deze gebieden slachtoffer van moorden en misdaden gepleegd door de IS (Islamitische Staat) in de naam van de Islam. De SP is van mening dat deze misdaden niets met de islam te maken hebben en heeft raadsvragen gesteld over of het bekend is of er jihadgangers uit Eindhoven komen.

In het nieuws horen en lezen wij dat veel Europese jongeren zich aansluiten bij terreur organisaties zoals: Al Nusra, Al Qaida en IS (Islamitische Staat). Van deze terreur bewegingen is bekend dat zij misdaden tegen de menselijkheid plegen. De bevolking heeft de keus tussen bekeren naar de islam of vermoord te worden.
 
De SP vindt dat de aanvallen van IS (Islamitische Staat) niet te accepteren zijn en een gevaar vormen voor de democratie.
 
Daarom heeft de SP hierover een aantal vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.
 

  • De SP vraagt zich af of het bekend is hoeveel jihadgangers uit Eindhoven komen. Zo ja, hoeveel? Zo nee, kan daar op korte termijn onderzoek naar gedaan worden?
  • Zijn er bij het college organisaties bekend die in Eindhoven de jihadgangers steunen of op enigerlei wijze bevorderen? Zo ja, welke? Zo nee, kan daar onderzoek naar gedaan worden?
  • Welke bestuurlijke aanpak geldt er voor organisaties of personen die de jihadgangers steunen of bevorderen?
  • In hoeverre wordt informatie omtrent ronselpraktijken, uitreizen van jihadgangers en mogelijke terugkomst door veiligheidsdiensten met de gemeente gedeeld?
  • Wordt het college op de hoogte gebracht, over jihadgangers die zich na terugkeer in Eindhoven vestigen (zo nee, waarom niet?) en heeft u het vertrouwen dat deze voldoende in de gaten worden gehouden?
  • Als het niet binnen uw bevoegdheden valt om teruggekeerde jihadgangers te weren, kunt u dan bij de verantwoordelijke minister bepleiten dat u deze bevoegdheden wel krijgt? Zo nee, waarom niet? 

Als het college antwoorden heeft gegeven op deze vragen, laten we weten via deze website.

Reactie toevoegen

U bent hier