h

Miniem groenonderhoud Oude Gracht stelt bewoners teleur

7 augustus 2014

Miniem groenonderhoud Oude Gracht stelt bewoners teleur

In de buurt De Oude Gracht in Woensel loopt een mooi groen park aan het water dat de buurt haar naam heeft gegeven. De groenstrook rondom de Oude Gracht werd voorheen aan weerszijden goed onderhouden, maar sinds de gemeente ervoor heeft gekozen om stadsbreed minder onderhoud te plegen aan groenvoorzieningen is de toegankelijkheid van het park enorm achteruit gegaan. De buurtbewoners zijn daarom een handtekeningenactie gestart. De SP heeft raadsvragen gesteld.

De SP is in tijden van bezuinigingen voorstander van bezuinigingen op groenonderhoud, zolang paden in groengebieden goed toegankelijk blijven en er gerecreëerd kan worden in de parken en aan het water.

In de Oude Gracht zijn er vele mensen die zien dat hun park verwildert. Er hangen meer mensen rond en er slingert meer afval. Maar wel aan één zijde, want de andere zijde ligt er vreemd genoeg heel erg strak bij. De mensen die aan de niet onderhouden kant wonen willen graag dat het groenonderhoud verdeeld wordt over beide oevers, zodat het daar ook netjes uitziet en dat mensen het prettig vinden om er te verblijven.

120 bewoners hebben daarom een handtekening gezet onder het idee om bezwaar aan te tekenen tegen het slechte onderhoud. De bewoners verzoeken in groten getale de gemeente om aan weerszijde van de Oude Gracht weer curatief onderhoud te plegen. Aan dit verzoek leek gehoor te worden gegeven. Omwonenden gingen in gesprek met de wethouder en enkele ambtenaren. Groenvoorzieners maakten een inventarisatie en er werd al snel gemaaid, gesnoeid en opgeruimd. Dat werd enorm gewaardeerd.

Achteraf blijkt het helemaal niet naar wens van de omwonenden en blijft de situatie onveranderd. Erger nog: Sommige velden zijn helemaal kapot gereden door de zware machines, vele struiken zijn roekeloos gesnoeid waardoor het er maar treurig bij staat, sommige stukken in het park zijn nog steeds onoverzichtelijk door verwilderde struikgewassen, bijna heel de kade is begroeid met onaantrekkelijke struiken, riet en brandnetels en de ‘ligweiden’ staan nog vol onkruid, liggen vol hondenpoep en afval en zijn totaal niet toegankelijk om fijn met je kleinkinderen de eendjes te voeren. Laat staan om er op een mooie dag te recreëren. Ondertussen is de kade aan de andere zijde perfect onderhouden.

Na een bezoek van de SP aan de buurt en een gesprek met de initiatiefnemer van de handtekeningenactie, is SP erachter gekomen dat deze mate van verwaarlozing van de groenvoorzieningen zo niet de bedoeling kan zijn. Daarom stelde de SP vragen in de gemeenteraad. In afwachting van de antwoorden hierop blijft SP contact houden met de initiatiefnemers van de handtekeningenactie en de bewoners.


Eerder werd er over dit onderwerp bericht in verschillende media:

(Fotocredits: Stichting Stadsbomen Eindhoven)

Reactie toevoegen

U bent hier