h

Vragen van SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen over raillawaai

16 december 2012

Vragen van SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen over raillawaai

Geluidsnet heeft metingen gedaan aan raillawaai in Borne (dat ligt tussen Almelo en Hengelo in). Directe aanleiding daartoe zijn de gevolgen voor Twente van mogelijke nieuwe ontwikkelingen op het spoor, zoals het Programma Hoogfrequent Spoor, dat in Twente tot meer goederentreinen zou kunnen gaan leiden. De gemeente Borne wilde zich hierop geluidstechnisch goed voorbereiden.

Een van de vier geluidsmeetopstellingen van hetzelfde Geluidsnet in Best staat ook pal langs het spoor. Reden om eens naar overeenkomsten en verschillen te kijken. Het relevante plaatje uit Best staat hieronder (let wel dat de vertikale as percentages bevat, dus geen absolute getallen!).

Maximum geluidsniveau passage
Maximum geluidsniveau passage

Versimpeld geformuleerd rijden er op het traject het hele etmaal door vier goederentreinen per uur, en rijden er tussen 7 en 19 uur 20 personentreinen per uur. De groene staafjes horen bij treinen tussen 02.00 en 05.00 uur. Dat zijn nagenoeg allemaal goederentreinen. De bruine staafjes horen bij overdag en bestaan dus uit grofweg 83% personentrein en 17% goederentreinen. Het groene staafje bij 79 betekent dat 6,0% van de goederentreinen op de meetpost een maximaal geluid maakt van 79 dB(A).

In een eerder artikel, dat ik over het voorlopige Bestse rapport schreef, gaf ik al aan dat de ene trein de andere niet is en dat er nogal wat spreiding zit in de lawaaiproductie. De vragen van Paulus Jansen zoomen nader in op die spreiding, zij het dat daarvoor de situatie in Borne gediend heeft. Voor het beoogde doel maakt dat geen verschil. In beide gevallen loopt de horizontale schaal van ca 60dB tot 86dB voor het maximale geluid ter plekke van de meetpaal. Voor goederentreinen zit een relatief groter deel aan de herrie-kant, en bovendien is dat wat je ’s nachts hoort.

Paulus Jansen vindt 20 dB een dramatisch verschil, dat verschil kan maken tussen we of niet slapen. Hij stelt verder, dat uit de meetresultaten blijkt dat spectaculaire verbeteringen mogelijk zijn in de geluidsemissies van goederentreinen, door met moderner en goed onderhouden materieel te gaan rijden, en vindt het in zijn vragen urgent dat dat gebeurt. Dit is een thema waarmee Paulus Jansen al langer bezig is. Ook wil hij dat de “namen en rugnummers” van herrieschoppende vervoerders gepubliceerd worden.

Tenslotte herhaalt Paulus Jansen eerdere pleidooien om op sleutellocaties in het spoorwegnet, in het bijzonder bij de grensovergangen, meetpalen te plaatsen voor een aantal belangrijke milieu- en veiligheidsindicatoren (geluid, aslast, aanlopende wielassen).

Bernard Gerard

Tussenrapportage geluidsmeetpalen Best-Zuid

U bent hier